Archiwa Bloga

Opinia o innowacyjności – jak ją pozyskać?

Dotacje z Unii Europejskiej są przeznaczone w bardzo dużej mierze na rozwój innowacji w Polsce. Ubiegając się o tego typu dofinansowanie i składając wniosek o dotację należy wykazać, że tworzone przez firmę rozwiązania będą miały charakter innowacyjny. Często jednak osobom

Tagi:
Napisano w Aktualności

Czym jest inwestycja początkowa

Przedsiębiorcy, którzy chcą sfinansować inwestycje z regionalnych programów operacyjnych muszą mieć świadomość, że pomoc może zostać udzielona tylko na tzw. inwestycję początkową. Czym jest inwestycja początkowa? Zgodnie z art. 2 pkt 49 Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 oznacza ona inwestycję

Napisano w Aktualności

Dotacje B+R – jak mała firma może z nich skorzystać

dotacje_badania_rozwoj_miniatura

Przeglądając opisy obecnych konkursów dotacyjnych nie sposób nie zauważyć, że wiele z nich dotyczy wsparcia badań i rozwóju (B+R), badań przemysłowych, prac rozwojowych, prac demonstracyjnych, tworzenia laboratoriów badawczych. Tego typu pojęcia odstraszają przeciętnego przedsiębiorcę. Dla wielu firm brzmią one górnolotnie.

Tagi: , , ,
Napisano w Dotacje

Zachodniopomorskie inteligentne specjalizacje

Prezentujemy zachodnipomorskie regionalne inteligentne specjalizacje. 1. Biogospodarka (oparta o naturalne zasoby regionu i jego potencjał gospodarczy oraz naukowo-badawczy) Staje się ona istotnym sektorem działalności przemysłowej w Europie. Rozumiana jako działalność polegająca na zrównoważonym wykorzystaniu zasobów naturalnych oraz procesów biologicznych do tworzenia

Tagi: ,
Napisano w Aktualności

Wielkopolskie inteligentne specjalizacje

Poniżej prezentujemy wielkopolskie regionalne inteligentne specjalizacje. 1. Biosurowce i żywność dla świadomych konsumentów a) Bezpieczne bioprodukty i zdrowa żywność: Produkcja bioproduktów i zdrowej żywności oraz żywności funkcjonalnej, Bezpieczeństwo żywności, Rośliny odporne na zmiany klimatu. b) Nowoczesne technologie produkcji: Bio- i

Tagi: ,
Napisano w Aktualności

Warmińsko-mazurskie inteligentne specjalizacje

Poniżej prezentujemy warmińsko-mazurskie regionalne inteligentne specjalizacje. Żywność wysokiej jakości – to specjalizacja bazująca na tradycyjnej, silnej pozycji rolnictwa i przetwórstwa żywności w regionie. Obejmuje obszary aktywności gospodarczej, takie jak: chów i hodowla ryb oraz zwierząt, przetwórstwo spożywcze, produkcja i usługi

Tagi: ,
Napisano w Aktualności

Świętokrzyskie inteligentne specjalizacje

Świętokrzyskie regionalne inteligentne specjalizacje to: 1. PRZEMYSŁ ODLEWNICZO-METALOWY,BUDOWNICTWO a) Produkcja metali; b) Odlewnictwo; c) Produkcja wyrobów gotowych z metali. 2. NOWOCZESNE ROLNICTWO I PRZETWÓRSTWO SPOŻYWCZE a) Uprawy rolne, chów i hodowla zwierząt w tym: Innowacyjne technologie: w uprawie, nawożeniu gleby

Tagi: ,
Napisano w Aktualności

Śląskie inteligentne specjalizacje

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dokonano wyboru tzw. inteligentnych specjalizacji (śląskie inteligentne specjalizacje) czyli branż, które będą traktowane priorytetowo w przypadku udzielania wsparcia. Śląskie regionalne inteligentne specjalizacje to: RIS 1: Energetyka (w tym technologie ekologiczne) Jest

Tagi: ,
Napisano w Aktualności

Podkarpackie inteligentne specjalizacje

Poniżej prezentujemy podkarpackie inteligentne specjalizacje. W województwie podkarpackim branżą która dysponuje największą przewagą konkurencyjną jest przemysł lotniczy oraz sektory skupione wokół niego (elektromaszynowy, odlewniczy, produkcji materiałów kompozytowych). Ten sektor został więc wybrany jako główna specjalizacja regionalna. W sumie w województwie

Tagi: ,
Napisano w Aktualności

Podlaskie inteligentne specjalizacje

W województwie Podlaskim wyłoniono trzy grupy Regionalnych Inteligentnych Specjalizacji. Pierwsza z nich to „rdzeń specjalizacji”, jakim są „Innowacje w obszarach, w których już dziś województwo posiada ponadprzeciętny potencjał”. Województwo Podlaskie stawia na innowacje silnie rozwiniętych sektorów gospodarki, aby mogły w

Tagi: ,
Napisano w Aktualności

Pomorskie inteligentne specjalizacje

Województwo pomorskie wyróżnia się na tle innych regionów przyjętym szczególnym – oddolnym (partnerskim) procesem definiowania inteligentnych specjalizacji. W otwartym konkursie władze regionalne wybrały spośród zgłoszonych propozycji te specjalizacje, o największym potencjale rozwojowym. Konkursowy tryb wyboru specjalizacji zaangażował do współpracy wszystkich

Tagi: ,
Napisano w Aktualności

Opolskie inteligentne specjalizacje

Opolskie inteligentne specjalizacje to: Technologie chemiczne (zrównoważone) Przetwórstwo tworzyw sztucznych Technologie chemiczne organiczne Chemia specjalistyczna Produkty chemiczne na bazie surowców odnawialnych Zrównoważone technologie budownictwa i drewna Technologie budownictwa niskoenergetycznego Technologie cementu, wapna i betonu Technologie drewna Technologie przemysłu maszynowego i metalowego

Tagi: ,
Napisano w Aktualności

Mazowieckie inteligentne specjalizacje

Mazowieckie inteligentne specjalizacje to: Bezpieczna żywność Przedsięwzięcia zwiększające dostępność i umożliwiające rozwój produktów spożywczych wysokiej jakości, zgodnych z ideą zrównoważonego rozwoju, bezpiecznych zarówno dla końcowego odbiorcy, jak i dla środowiska w całym cyklu produkcji i dystrybucji. Przykłady: produkcja żywności:  systemy

Tagi: ,
Napisano w Aktualności

Małopolskie inteligentne specjalizacje

Małopolskie inteligentne specjalizacje to: Nauki o życiu (life sciences) Inteligentna Specjalizacja Nauki o Życiu Województwa Małopolskiego obejmuje dwa łańcuchy wartości opisujące procesy rozwoju innowacji opartych na wiedzy z dziedziny biotechnologii i life science, które definiują potencjał strategiczny Regionu: zdrowie i

Tagi: ,
Napisano w Aktualności

Łódzkie inteligentne specjalizacje

Łódzkie inteligentne specjalizacje to: Nowoczesny przemysł włókienniczy i mody (w tym wzornictwo); Zaawansowane materiały budowlane; Medycyna, farmacja, kosmetyki; Energetyka, w tym odnawialne źródła energii; Innowacyjne rolnictwo i przetwórstwo rolno-spożywcze; Informatyka i telekomunikacja Wybrano także 4 kluczowe obszary technologiczne dla województwa

Tagi: ,
Napisano w Aktualności

Lubuskie inteligentne specjalizacje

Lubuskie inteligentne specjalizacje to: Innowacyjny przemysł Przemysł ICT – inteligentne media i infotainment, internet rzeczy, inteligentne technologie przemysłowe, zabezpieczenie wrażliwych danych. Przemysł metalowy – produkcja maszyn, urządzeń, zespołów i części metalowych oraz konstrukcji i wyrobów spawanych Przemysł motoryzacyjny – produkcja

Tagi: ,
Napisano w Aktualności

Kredyt na innowacje technologiczne, poddziałanie 3.2.2 (POIR)

poir 3.2.2 kredyt technologiczny

Nabór wniosków: lipiec-wrzesień 2016 r. Na co można pozyskać dofinansowanie? Wsparcie w ramach poddziałania 3.2.2 (POIR) skierowane jest na projekty dotyczące wdrożenia innowacji technologicznych, będących wynikiem własnych lub nabytych w ramach projektu prac B+R. Mogą one mieć postać prawa własności

Tagi: , , ,
Napisano w Dotacje

4.2 Efektywność energetyczna i wykorzystanie OZE w MŚP, RPO Warmińsko-mazurskiego

efektywność energetyczna RPO warmińsko mazurskie

Nabór wniosków: od 29.02.2016 do 30.03.2016 Kto może ubiegać się o wsparcie Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa Instytucja organizująca konkurs Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie Na co można pozyskać dotację Modernizacja i rozbudowa linii produkcyjnych w

Tagi: , , ,
Napisano w Dotacje

Lista jednostek naukowych z przyznanymi kategoriami naukowymi

W nowej perspektywie finansowej unii europejskiej dla Polski 2014-2020 w ramach wielu konkursów przedsiębiorcy mogą pozyskiwać dotacje na innowacje, zlecać badania naukowe czy kupować usługi polecające na opracowaniu  nowego  lub  znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii produkcji lub nowego projektu wzorniczego. 

Tagi: ,
Napisano w Aktualności

„Rozwój sektora MŚP”, poddziałanie 1.5.1, woj. lubuskie

1.5.1 lubuskie

Nabór wniosków: marzec 2016 Już w lutym 2016 r. ma zostać ogłoszony konkurs w ramach poddziałania 1.5.1 „Rozwój sektora MŚP” (nabór wniosków ma wystartować od marca). Celem działania jest zwiększone zastosowanie innowacji w przedsiębiorstwach sektora MŚP. Dotacja przewiduje dwa typy

Tagi: ,
Napisano w Dotacje

Lubelskie inteligentne specjalizacje

Lubelskie inteligentne specjalizacje to: Biogospodarka Obejmuje wszystkie rodzaje aktywności gospodarczej oparte na biotechnologiach, zwłaszcza produkcję roślinną i zwierzęcą, produkcję pasz i przetwórstwa rolno-spożywczego, przemysł farmaceutyczny, chemiczny, odnawialne źródła energii (biorafinerie, biopaliwa) zdrowie publiczne oraz przemysły i usługi środowiskowe (ekobiznes), w

Tagi: ,
Napisano w Aktualności

Kujawsko-pomorskie inteligentne specjalizacje

Kujawsko-pomorskie inteligentne specjalizacje to: Najlepsza bezpieczna żywność –przetwórstwo, nawozy i opakowania Cały proces wytwarzania najlepszej bezpiecznej żywności, począwszy od rolnictwa, poprzez przetwórstwo, aż do sprzedaży na rynku regionalnym, krajowym i na eksport. Specjalizacja obejmuje również branże powiązane, takie jak: produkcja

Tagi: ,
Napisano w Aktualności

Dolnośląskie inteligentne specjalizacje

Dolnośląskie inteligentne specjalizacje to: Branża chemiczna i farmaceutyczna Opracowywanie i rozwój innowacyjnych technologii pozyskiwania i wytwarzania substancji aktywnych i pomocniczych (w obszarze branży chemicznej i farmaceutycznej, w tym dla medycyny, weterynarii i kosmetologii). Opracowanie i rozwój innowacyjnych metodologii syntetycznych, technologii

Tagi: ,
Napisano w Aktualności

Badania przemysłowe i prace rozwojowe… O co chodzi?

Coraz więcej przedsiębiorstw interesuje się dotacjami na projekty badawczo-rozwojowe (B+R) w ramach nowej perspektywy unijnej na lata 2014-2020. Nic dziwnego, gdyż do wykorzystania są naprawdę duże pieniądze. Zanim jednak przedsiębiorca zdecyduje się na konkretne działanie musi sobie zadać podstawowe pytanie

Tagi: , ,
Napisano w Aktualności

Krajowe Inteligentne Specjalizacje – Twój projekt powinien się w nie wpisywać

Krajowe Inteligentne Specjalizacje to kolejne zagadkowe pojęcie pojawiające się w dokumentacji działań wyodrębnionych w ramach nowej perspektywy finansowej na lata 2014–2020. Nowa perspektywa UE dla Polski ma dwa kluczowe priorytety. Jak już zapewne wszyscy zdążyliśmy się zorientować jednym z priorytetów

Tagi: , ,
Napisano w Aktualności

TRL? Co to właściwie jest?

Nie jest łatwo w dzisiejszych czasach firmom doradczym jak i przyszłym beneficjentom środków europejskich. I jednym i drugim Bruksela zadaje coraz to trudniejsze zadania wiążące się z rozgryzaniem specjalistycznych pojęć pojawiających się gremialnie w dokumentacji działań nowej perspektywy finansowej 2014-2020.

Tagi:
Napisano w Aktualności

Rozliczanie dotacji. Dlaczego warto to zlecić zewnętrznej firmie?

Miejsce na liście rankingowej to dla każdego przedsiębiorcy doskonała wiadomość. Pozyskanie kilkuset tysięcy, a może nawet kilku milionów złotych na rozwój firmy wydaje się być rozwiązaniem wszystkich dotychczasowych problemów i dylematów. No tak…ale czy można już świętować?Można, oby nie za

Tagi: ,
Napisano w Aktualności

Czym są regionalne inteligentne specjalizacje

regionalne inteligentne specjalizacje

Regionalne inteligentne specjalizacje stanowią ważny element strategii każdego województwa. Oznaczają dziedziny, na które stawiają regiony w latach 2014-2020 w biznesie oraz współpracującą z nim nauką. Określenie regionalnych inteligentnych specjalizacji było jednym z warunków uruchomienia regionalnych programów operacyjnych dla każdego z

Tagi:
Napisano w Dotacje

Różnice między POIR 1.1.1 a POIR 1.1.2

Czytając po raz pierwszy dokumentacje POIR 1.1.1 i POIR 1.1.2 można odnieść nieodparte wrażenie, iż działania te mówią o tym samym i mają na celu dofinansowanie tego samego procesu, który określony jest z grubsza jako prace badawczo-rozwojowe (B+R). Jak to

Tagi: , , , ,
Napisano w Aktualności

Konkursy POIR w I kwartale 2016 r.

poir_list

W I kwartale 2016 r. ruszają atrakcyjne konkursy w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój. Poniżej prezentujemy naszym zadniem najciekawsze z nich, które przeznaczone są dla przedsiębiorców. Jeśli interesuje Cię pomoc w pozyskaniu dotacji, zapraszamy do kontaktu. Poddziałanie 2.3.1 – Proinnowacyjne usługi

Tagi: ,
Napisano w Dotacje

Harmonogramy Dotacji na 2016 – 56,3 miliarda złotych z Funduszy UE

flaga_ue

W roku 2016 zaplanowano w sumie 960 konkursów – 128 w ramach programów ogólnopolskich oraz 832 w ramach programów regionalnych. W ramach regionalnych programów operacyjnych w 2016 r. do rozdysponowania będzie 30,9 mld zł, podczas gdy w programach krajowych w

Tagi: , , , ,
Napisano w Dotacje

Czym są krajowe inteligentne specjalizacje

Krajowe inteligentne specjalizacje to lista obszarów stanowiących priorytet gospodarczy Polski w zakresie badań, rozwoju i innowacji. Jest to lista dziedzin, w których Polska chce wyróżnić się na rynku międzynarodowym i osiągnąć przewagę konkurencyjną. W KIS wymienione są obszary, które są

Tagi: , ,
Napisano w Aktualności

Projekty B+R przedsiębiorstw – poddziałanie 1.1.2

poddziałanie 1.1.2

Nabór wniosków: 07.05.2015 – 22.06.2015 Na co można dostać pieniądze? W ramach Działania 1.1 POIR „Projekty B+R przedsiębiorstw”, poddziałanie 1.1.2 „Prace B+R związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej / demonstracyjnej” (tzw. demonstrator) dofinansowanie przyznawane jest na projekty obejmujące prace rozwojowe z

Tagi: , , ,
Napisano w Dotacje, Ogólnopolskie

Projekty B+R przedsiębiorstw – Poddziałanie 1.1.1

dotacje na badania i rozwój z ncbir

Nabór wniosków: 04.05.2015-31.12.2015 Na co można otrzymać dofinansowanie? Celem Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” jest podniesienie innowacyjności polskich przedsiębiorstw dzięki wykorzystywaniu rezultatów prac B+R w prowadzonej działalności gospodarczej. W konkursie realizowanym przez Narodowe Centrum Badań

Tagi: , , , , ,
Napisano w Dotacje

Dotacje dla średnich firm z Małopolski

dotacje dla firm, małopolskie, Działanie 2.1

Nabór wniosków: 16 marca – 15 kwietnia 2015 r. Na co można pozyskać dofinansowanie? W ramach Działania 2.1 „Rozwój i podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw”, Schemat A „Bezpośrednie wsparcie inwestycji w MŚP” można uzyskać dotację na zakup nowych środków trwałych (leasing nie wchodzi

Tagi: , , , ,
Napisano w Dotacje

Dotacje ZUS na poprawę BHP

dotacje z zus na poprawę bhp

Nabór wniosków: tryb ciągły Na co można otrzymać dofinansowanie z ZUS? W ramach dofinansowania z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych można pozyskać wsparcie na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy w firmie. Przedmiotem dofinansowania mogą być usługi doradcze, obejmujące identyfikację i ocenę ryzyka

Tagi: , , , ,
Napisano w Dotacje

Działanie 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług

e-administracja

Nabór wniosków: 27 lutego – 4 maja 2015 r. Na co można otrzymać dofinansowanie w ramach Działania 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa? Celem wsparcia jest poszerzenie zakresu spraw, które obywatele i przedsiębiorcy mogą

Tagi: , , , ,
Napisano w Dotacje

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój szansą dla polskich mikro, małych i średnich firm

Głównym celem nowego programu operacyjnego, którego środki dostępne będą z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia osób młodych, ma być przede wszystkim poprawa funkcjonowania polityk sektorowych, innowacji, szkolnictwa oraz szeroko pojęte wsparcie dla osób młodych. Chodzi tu

Tagi: , , , , ,
Napisano w Aktualności

Pozyskiwanie dotacji będzie łatwiejsze – Unia upraszcza przepisy

Staranie się o środki pochodzące z dotacji Unii Europejskiej wiąże się ze sporządzeniem dość obszernej i skomplikowanej dokumentacji oraz zawiłymi procedurami i warunkami, jakie należałoby spełnić. W obecnej perspektywie 2014-2020 podjęto jednak pewne zmiany, które mają cały ten proces uprościć.

Tagi: , , ,
Napisano w Aktualności

Marka lokalna szansą rozwoju przedsiębiorczości na Szlacheckim Szlaku w województwie lubelskim – dotacje dla firm z gmin Mełgiew, Rybczewice, Piaski, Wólka, Gorzków, Spiczyn

program szwajcarski

Nabór wniosków do 20 lutego 2015 r. W ramach III naboru wniosków współfinansowanego ze Szwajcarskiego Programu Współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej można pozyskać dotację na świadczenie usług turystycznych. Dofinansowany projekt powinien być zrealizowany w okresie 01.05.2015 – 31.07.2015.

Tagi: , ,
Napisano w Dotacje

Stypendia z Funduszu Promocji Twórczości

Stypendia Ministerstwa Kultury

Nabór wniosków do 30 stycznia 2015 r. Stypendium jest przyznawane przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Funduszu Promocji Twórczości. Wynosi 3 000 zł brutto miesięcznie i jest przyznawane na okres roku, pół roku lub kwartału., począwszy od 31

Tagi: , ,
Napisano w Dotacje

PO Polska Cyfrowa – szansa dla polskich firm telekomunikacyjnych

W ramach Umowy Partnerskiej z UE polskie firmy mogą wykorzystać środki dostępne między innymi z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. W ramach trzech osi priorytetowych (dostęp do szybkiego internetu; rozwój dostępnych w sieci e-usług; rosnący poziom kompetencji cyfrowych społeczeństwa) dostępnych będzie

Tagi: ,
Napisano w Aktualności

Dodatkowe środki dla firm z programów Cosme i Horyzont 2020

Polskie firmy będą mogły korzystać ze środków unijnych dostępnych w ramach nowej perspektywy finansowej już w 2015 roku. Na rozwój inwestycji, które zwiększą konkurencyjność przedsiębiorstw przeznaczony będzie głównie PO Inteligentny Rozwój, a także Regionalne Programy Operacyjne. Ponadto około 2,3 mld

Tagi: , , , ,
Napisano w Aktualności

Instrumenty finansowe polityki Unii Europejskiej wobec krajów członkowskich – fundusze strukturalne i inwestycyjne

Podstawowym celem polityki regionalnej Unii Europejskiej wobec krajów członkowskich jest zmniejszenie różnic gospodarczych poprzez wsparcie regionów najmniej rozwiniętych i, tym samym, zwiększenie spójności ekonomicznej i społecznej. Często również używa się pojęcia „polityka spójności”. Unia realizuje ją za pomocą podstawowych instrumentów

Tagi: , , ,
Napisano w Aktualności

Na czym polega pomoc de minimis

Pomoc de minimis jest rodzajem wsparcia publicznego, udzielanego przedsiębiorcom przez państwo, przy jednoczesnym braku konieczności powiadamiania Komisji Europejskiej. Kwestię tę reguluje Rozporządzenie Komisji nr 1407/2013 z 18.12.2013 r. Limit wynosi 200 tys. EUR brutto. Jest to kwota na tyle niewielka,

Tagi: ,
Napisano w Aktualności

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój w perspektywie 2014 – 2020 – największe wsparcie dla MŚP i na innowacje

W latach 2007-2013 przedsiębiorcy mogli korzystać głównie ze środków dostępnych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. W obecnej perspektywie zastąpi go PO Inteligentny Rozwój. Będzie on skierowany również do jednostek otoczenia biznesu oraz jednostek naukowych. Głównym celem będzie wzrost innowacyjności

Tagi: , ,
Napisano w Aktualności

Dotacje dla firm na zakup nowych samochodów

Do tej pory pozyskanie dofinansowania na zakup samochodu było bardzo trudne. Dotacje przyznawano rzadko i najczęściej na pojazdy specjalistyczne. Od niedawna, po raz pierwszy w historii polskiej motoryzacji, można pozyskać dofinansowanie na zakup nowego auta, a konkretnie Toyoty lub Lexusa.

Tagi: ,
Napisano w Aktualności

Mikro i małe firmy mogą dostać nawet 2 mln zł pożyczki na innowacje

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości przyznała już 27 mln zł kredytów mikro i małym firmom znajdującym się na wczesnym etapie rozwoju, które zamierzają realizować innowacyjne projekty. Łączna pula pieniędzy wynosi 100 mln zł. Środki pochodzą z Funduszu Pożyczkowego Wspierania Innowacji. Przedsiębiorcy

Tagi: , ,
Napisano w Aktualności

Nowa mapa pomocy regionalnej na lata 2014-2020

30 czerwca 2014 r. Rada Ministrów wydała rozporządzenie w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej na lata 2014–2020. Rozporządzenie określa obszary kraju, na których jest dopuszczalne udzielanie pomocy regionalnej, maksymalne wielkości tej pomocy, jak również rodzaje działalności gospodarczej, dla których udzielanie

Tagi: ,
Napisano w Aktualności

Słownik wybranych pojęć z terminologii unijnej

Terminologia unijna obfituje w pojęcia, których znaczenie nie zawsze jest jasne. Aby ułatwić ci zrozumienie zasad unijnych konkursów, poniżej prezentujemy słownik najczęściej spotykanych i najbardziej przydatnych terminów. Alokacja – całkowita kwota środków dostępnych w ramach określonego działania lub programu na

Tagi: , , , , , , ,
Napisano w Aktualności

Pomożemy Ci zdobyć dotację na Twój projekt!

W ramach funduszy europejskich na lata 2014-2020 dla Polski przewidziano 82,3 mld Euro, co oznacza w praktyce, że Polska po raz kolejny będzie największym beneficjentem środków unijnej polityki spójności. Zostaną one przeznaczone na innowacje, przedsiębiorczość, autostrady i drogi ekspresowe, badania

Napisano w Aktualności

Przedsiębiorcy mogą liczyć na miliardy dotacji z Unii

Rzeczpospolita donosi, że gwarantowana pula dla firm w okresie 2014–2020 to 12,5 mld euro. Dojdzie do przeniesienia środka ciężkości pomocy dla firm na poziom regionalny, bo z zapowiadanych przez resort rozwoju 12,5 mld euro, aż 7 mld euro będzie dostępnych

Tagi: , ,
Napisano w Aktualności