Projekty B+R przedsiębiorstw – poddziałanie 1.1.2

dotacje ncbir 1.1.2Nabór wniosków: 07.05.2015 – 22.06.2015

Na co można dostać pieniądze?

W ramach Działania 1.1 POIR „Projekty B+R przedsiębiorstw”, poddziałanie 1.1.2 „Prace B+R związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej / demonstracyjnej” (tzw. demonstrator) dofinansowanie przyznawane jest na projekty obejmujące prace rozwojowe z uwzględnieniem wytworzenia instalacji demonstracyjnej. Dotację mogą otrzymać tylko te projekty, które przewidują testowanie technologii w warunkach zbliżonych do rzeczywistych i które posiadają funkcjonalny prototyp.

Wsparcie przyznawane jest na projekty, które:

  • stanowią innowację produktową lub procesową w skali polskiego rynku,
  • prowadzą do wytworzenia konkurencyjnych produktów lub usług, na które jest realne zapotrzebowanie rynkowe,
  • są opłacalne, tzn. prognozowane wpływy ze sprzedaży przewyższą koszty projektu,
  • wpisują się w krajową inteligentną specjalizację.

Do kosztów kwalifikowanych w poddziałaniu 1.1.1 zaliczają się:

  • wynagrodzenia,
  • podwykonawstwo zlecone jednostce badawczej, uczelni czy zewnętrznej firmie,
  • koszty aparatury badawczej,
  • patenty, licencje, ekspertyzy, analizy, raporty,
  • koszty budynków o gruntów.

Ile pieniędzy można pozyskać?

Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych to 5 mln zł dla MSP (dla pozostałych przedsiębiorstw – 20 mln zł), maksymalna – 15 mln Euro.

Poziom dofinansowania wynosi:

– dla mikroprzedsiębiorcy: 45%
– dla małego przedsiębiorcy: 45%
– dla średniego przedsiębiorcy: 35%
– pozostali przedsiębiorcy: 25%

Jeśli wyniki projektu zostaną szeroko rozpowszechnione (prezentacja na 3 konferencjach, opublikowanie w 2 czasopismach naukowych lub technicznych, rozpowszechnienie w całości za pośrednictwem bezpłatnego oprogramowania), to wówczas poziom wsparcia może zostać zwiększony o 15 punktów procentowych.


Zobacz także: Poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”

facebooktwittergoogle_pluslinkedin
Tagi: , , ,
Napisano w Dotacje, Ogólnopolskie