PO Polska Cyfrowa – szansa dla polskich firm telekomunikacyjnych

polska cyfrowaW ramach Umowy Partnerskiej z UE polskie firmy mogą wykorzystać środki dostępne między innymi z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. W ramach trzech osi priorytetowych (dostęp do szybkiego internetu; rozwój dostępnych w sieci e-usług; rosnący poziom kompetencji cyfrowych społeczeństwa) dostępnych będzie aż 2,2 mld Euro.

Generalnie chodzi o lepsze wykorzystanie potencjału cyfrowego i tym samym poprawę jakości życia. Co za tym idzie, konieczna będzie budowa odpowiedniej infrastruktury i nowoczesnych technologii. Możliwe będzie także między innymi usprawnienie pracy urzędów poprzez wprowadzenie e-usług na szerszą skalę oraz rozszerzenie cyfryzacji w szkołach.

Obecnie przeciętny Polak posiada łącze o szybkości transferu 10MB/s. Założeniem jest natomiast, aby dostęp do szybszego łącza był szerzej dostępny. Potrzebna będzie zatem odpowiednia infrastruktura i inwestycje. Przewidziana jest tu współpraca na gruncie publiczno – prywatnym, a polegać będzie głównie na budowie lub rozbudowie sieci. W projektach mogą zatem brać udział głównie przedsiębiorstwa telekomunikacyjne. Wielu Polaków w ogóle nie ma dostępu do internetu. Celem będzie zatem również szerzenie edukacji i rozbudowa sieci w bibliotekach, świetlicach i miejscach ogólnie dostępnych.  Innym obszarem działania może być wspomniana cyfryzacja urzędów, a zwłaszcza rozszerzenie działalności e-usług w zakresie sądownictwa, prowadzenia działalności gospodarczej, ochrony zdrowia, rynku pracy, czy też rozliczeń i podatków. Muszą być jednak spełnione pewne wymogi, jak chociażby dostępność dla osób niepełnosprawnych. To pole działania zarówno dla małych i średnich, jak i większych firm. PO Polska Cyfrowa będzie wdrażany przez takie jednostki jak Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji oraz Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.

Wprowadzane systemy będą musiały spełnić pewne wymogi OCR (Optical Character Recognition) oraz tworzenie usług dodatkowych, jak chociażby usprawnienia dla osób niesłyszących i tłumaczenia na język migowy.

facebooktwittergoogle_pluslinkedin
Tagi: ,
Napisano w Aktualności