Dotacje B+R – jak mała firma może z nich skorzystać

dotacje B+RPrzeglądając opisy obecnych konkursów dotacyjnych nie sposób nie zauważyć, że wiele z nich dotyczy wsparcia badań i rozwóju (B+R), badań przemysłowych, prac rozwojowych, prac demonstracyjnych, tworzenia laboratoriów badawczych. Tego typu pojęcia odstraszają przeciętnego przedsiębiorcę. Dla wielu firm brzmią one górnolotnie. Nic więc dziwnego, że większość małych i średnich przedsiębiorców nie widzi dla siebie możliwości skorzystania z tego typu dotacji. Czy jest zatem możliwość, aby skorzystać z dofinansowania ukierunkowanego na B+R, jeśli nie jesteśmy akurat na etapie projektowania skafandra dla astronautów NASA?

Okazuje się, że tak. Można wpisać się ze swoim projektem w wymagania unijnych konkursów dotyczących innowacji, B+R i temu podobnych działań wykorzystując ogólnodostępne i powszechne technologie. Poniżej prezentujemy dwie z nich.

Technologia cyfrowego prototypowania z wykorzystaniem druku 3D

Koncepcja cyfrowego prototypowania pojawiła się dekadę temu, kiedy to producenci zyskali możliwość tworzenia dokładnych modeli 3D, przy wykorzystaniu oprogramowania do Komputerowego Wspomagania Projektowania (ang. CAD – Computer Aided Design). Początkowo korzystały z tego wyłącznie duże koncerny, ze względu na wysokie koszty wdrożenia procesów potrzebnych do zarządzania cyfrowym modelem 3D. Cyfrowe prototypowanie umożliwia wykorzystanie pojedynczego modelu 3D w całym procesie projektowania w celu zniwelowania różnic pojawiających się między różnymi grupami pracującymi nad produktem, np.: wzornictwa przemysłowego, inżynierii, produkcji, sprzedaży i marketingu. W większości firm produkcyjnych, rozwój produktu można podzielić na następujące etapy:

 • Projekt koncepcyjny
 • Inżynieria
 • Produkcja
 • Zaangażowanie klienta
 • Komunikacja marketingowa

Wraz z rozwojem technologii od niedawna cały proces stał się dostępny dla małych i średnich firm produkcyjnych. Szczególne znaczenie miał rozwój technologii druku 3D, który umożliwia tworzenie fizycznych prototypów na podstawie posiadanych komputerowych modeli 3D. Połączenie procesów cyfrowego prototypowania z drukiem 3D, daje możliwość prowadzenia prac badawczo-rozwojowych nad produktami dla małych i średnich producentów. Pozwala to skrócić czas potrzebny na wyeliminowanie błędów na różnych etapach produkcji, a także ograniczenia kosztów związanych z tworzeniem fizycznych makiet produktu przed uruchomieniem produkcji. Zaletą procesu jest przyspieszenie procesu tworzenia oraz ograniczenie nakładów na badania, niezbędne w procesie opracowania końcowej wersji produktu.

Wirtualne laboratorium dzięki wirtualnej rzeczywistości (VR)

Systemy Wirtualnej Rzeczywistości (ang. VR – Virtual Reality) umożliwiają przeniesienie użytkownika do dowolnego środowiska stworzonego komputerowego. Użytkownik zyskuje możliwość wykonywania interakcji z elementami zamieszczonymi w środowisku VR. Środowisko wpływa na bodźce użytkownika tj.: wzrok, dotyk, słuch i zapach, symulując sztucznie doświadczenia wpływające na percepcję odbiorcy. Środowisko VR może być wyświetlane przy użyciu dedykowanego sprzętu, tj.: hełm hmd, ekran 3D lub wirtualne pomieszczenie. Technologie VR znajdują zastosowanie w branżach:

 • architektonicznej – wirtualne spacery po nowo projektowanych lub rekonstruowanych budynkach,
 • edukacyjnej – nauka obsługi narzędzi np.: kompletnych linii produkcyjnych,
 • medycznej  – symulacja zabiegów medycznych,
 • przemysłowej  – wirtualne badanie procesów przemysłowych bez użycia maszyn,
 • rozrywkowej – realistyczne symulacje oddziałujące na wszystkie zmysły,
 • turystycznej – wirtualne spacery po odległych lokalizacjach,
 • wojskowej – symulacja działań wojskowych w określonych warunkach.

Technologia VR daje możliwość stworzenia laboratorium badawczego, którego celem będzie testowanie różnych rozwiązań przed ich wdrożeniem. Testowanie maszyn w trudnych środowiskach, nauka obsługi urządzeń bez narażania zdrowia i życia szkolonych osób. Technologie VR umożliwiają odwzorowanie dowolnie dużych powierzchni wewnątrz systemu 3D. Podnosi to konkurencyjność małych i średnich firm, dysponujących ograniczonymi zasobami przestrzennymi oraz finansowymi. Zastosowanie technologii VR daje możliwość badania konsumentów firmy, dostarczając firmie informacje niezbędne w całym procesie tworzenia i udoskonalania produktów lub usług. Wyniki uzyskane w ramach procesu ewaluacji mogą posłużyć do wytworzenia lepszych produktów końcowych lub wyeliminowania błędów procesowych.

Zastosowanie wyżej wymienionych technologii nie jest skomplikowane. Jeśli zatem planujesz wprowadzić nowy produkt na rynek lub chcesz ulepszyć obecnie sprzedawany, zastanów się, czy nie wykorzystać do tego prototypowania 3D lub wirtualnej rzeczywistości. Przy okazji będziesz mógł skorzystać z pieniędzy na dotacje B+R i sfinansować m. in. zakup komputerów, aparatury badawczej, wyposażenia, oprogramowania, prace budowlane, uzyskanie ochrony patentowej, itp.


Przykładowe, aktualne dotacje B+R

Infrastruktura B+R przedsiębiorstw – działanie 1.2.1

W ramach tego konkursu można ubiegać się o wsparcie na utworzenie lub rozwój zaplecza badawczo-rozwojowego. Można sfinansować zakup aparatury badawczo-rozwojowej, ale także zakup rozwiązań teleinformatycznych (w tym sprzętu informatycznego) oraz oprogramowania. Konkurs przeznaczony jest dla firm z woj. łódzkiego.

Działalność B+R przedsiębiorstw – działanie 1.2

Dotacja obejmuje finansowanie prac przemysłowych i rozwojowych aż do uruchomienia tzw. pierwszej produkji. W ramach działania można sfinansować m. in. zakup usług badawczych czy infrastruktury niezbędnej do prowadzenia badań. Konkurs przewidziany jest dla firm z Mazowsza.

Ekspansja przez innowacje – działanie 1.1.1

Działanie ma na celu zwiększenie aktywności badawczo-rozwojowej firm z woj. pomorskiego. Unijne pieniądze przeznaczyć można m. in. na badania przemysłowe, tworzenie prototypów i linii demonstracyjnych, zgłoszenie wynalazku, budowę labolatoriów badawczych czy zakup aparatury badawczej.

Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa – działanie 1.1.1

4 kwietnia Narodowe Centrum Badań i Rozwoju rozpoczyna nabór wniosków w ramach działania 1.1.1. Dofinansowanie przeznaczone jest na realizację projektów, które obejmują badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo same eksperymentalne prace rozwojowe. Warunkiem otrzymania dofinansowania jest komercjalizacja wyników prac B+R, tj. wdrożenie wyników projektu we własnej działalności gospodarczej przedsiębiorcy lub udzielenie licencji innym podmiotom.

facebooktwittergoogle_pluslinkedin
Tagi: , , ,
Napisano w Dotacje