Czym są regionalne inteligentne specjalizacje

regionalne inteligentne specjalizacje Regionalne inteligentne specjalizacje stanowią ważny element strategii każdego województwa. Oznaczają dziedziny, na które stawiają regiony w latach 2014-2020 w biznesie oraz współpracującą z nim nauką.

Określenie regionalnych inteligentnych specjalizacji było jednym z warunków uruchomienia regionalnych programów operacyjnych dla każdego z województw. Określając inteligentne specjalizacje regiony koncentrują środki publiczne (w tym fundusze unijne) na ograniczonej liczbie obszarów tematycznych, w których chcą konkurować na arenie międzynarodowej.

W wielu przypadkach firmy, które chcą otrzymać dotację z regionalnego programu operacyjnego powinny wpisywać się ze swoim projektem w którąś z regionalnych inteligentnych specjalizacji województwa, w którym firma działa. Tego typu projekty będą premiowane, a czasem wpisywanie się w którąś z regionalnych specjalizacji jest wymagane. To dość istotna kwestia zważywszy na fakt, iż w obecnej perspektywie dotacyjnej ok. 40 proc. środków jest rozdysponowywanych na szczeblu regionalnym.

Poniżej prezentujemy regionalne inteligentne specjalizacje dla każdego województwa. Poznaj:

Regionalne inteligentne specjalizacje województwa dolnośląskiego
Regionalne inteligentne specjalizacje województwa kujawsko-pomorskiego
Regionalne inteligentne specjalizacje województwa lubelskiego
Regionalne inteligentne specjalizacje województwa lubuskiego
Regionalne inteligentne specjalizacje województwa łódzkiego
Regionalne inteligentne specjalizacje województwa małopolskiego
Regionalne inteligentne specjalizacje województwa mazowieckiego
Regionalne inteligentne specjalizacje województwa opolskiego
Regionalne inteligentne specjalizacje województwa pomorskiego
Regionalne inteligentne specjalizacje województwa podlaskiego
Regionalne inteligentne specjalizacje województwa podkarpackiego
Regionalne inteligentne specjalizacje województwa śląskiego
Regionalne inteligentne specjalizacje województwa świętokrzyskiego
Regionalne inteligentne specjalizacje województwa warmińsko-mazurskiego
Regionalne inteligentne specjalizacje województwa wielkopolskiego
Regionalne inteligentne specjalizacje województwa zachodniopomorskiego

facebooktwittergoogle_pluslinkedin
Tagi:
Napisano w Dotacje