Archiwa Bloga

Dotacje B+R – jak mała firma może z nich skorzystać

dotacje_badania_rozwoj_miniatura

Przeglądając opisy obecnych konkursów dotacyjnych nie sposób nie zauważyć, że wiele z nich dotyczy wsparcia badań i rozwóju (B+R), badań przemysłowych, prac rozwojowych, prac demonstracyjnych, tworzenia laboratoriów badawczych. Tego typu pojęcia odstraszają przeciętnego przedsiębiorcę. Dla wielu firm brzmią one górnolotnie.

Tagi: , , ,
Napisano w Dotacje

Kredyt na innowacje technologiczne, poddziałanie 3.2.2 (POIR)

poir 3.2.2 kredyt technologiczny

Nabór wniosków: lipiec-wrzesień 2016 r. Na co można pozyskać dofinansowanie? Wsparcie w ramach poddziałania 3.2.2 (POIR) skierowane jest na projekty dotyczące wdrożenia innowacji technologicznych, będących wynikiem własnych lub nabytych w ramach projektu prac B+R. Mogą one mieć postać prawa własności

Tagi: , , ,
Napisano w Dotacje

4.2 Efektywność energetyczna i wykorzystanie OZE w MŚP, RPO Warmińsko-mazurskiego

efektywność energetyczna RPO warmińsko mazurskie

Nabór wniosków: od 29.02.2016 do 30.03.2016 Kto może ubiegać się o wsparcie Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa Instytucja organizująca konkurs Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie Na co można pozyskać dotację Modernizacja i rozbudowa linii produkcyjnych w

Tagi: , , ,
Napisano w Dotacje

„Rozwój sektora MŚP”, poddziałanie 1.5.1, woj. lubuskie

1.5.1 lubuskie

Nabór wniosków: marzec 2016 Już w lutym 2016 r. ma zostać ogłoszony konkurs w ramach poddziałania 1.5.1 „Rozwój sektora MŚP” (nabór wniosków ma wystartować od marca). Celem działania jest zwiększone zastosowanie innowacji w przedsiębiorstwach sektora MŚP. Dotacja przewiduje dwa typy

Tagi: ,
Napisano w Dotacje

Czym są regionalne inteligentne specjalizacje

regionalne inteligentne specjalizacje

Regionalne inteligentne specjalizacje stanowią ważny element strategii każdego województwa. Oznaczają dziedziny, na które stawiają regiony w latach 2014-2020 w biznesie oraz współpracującą z nim nauką. Określenie regionalnych inteligentnych specjalizacji było jednym z warunków uruchomienia regionalnych programów operacyjnych dla każdego z

Tagi:
Napisano w Dotacje

Konkursy POIR w I kwartale 2016 r.

poir_list

W I kwartale 2016 r. ruszają atrakcyjne konkursy w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój. Poniżej prezentujemy naszym zadniem najciekawsze z nich, które przeznaczone są dla przedsiębiorców. Jeśli interesuje Cię pomoc w pozyskaniu dotacji, zapraszamy do kontaktu. Poddziałanie 2.3.1 – Proinnowacyjne usługi

Tagi: ,
Napisano w Dotacje

Harmonogramy Dotacji na 2016 – 56,3 miliarda złotych z Funduszy UE

flaga_ue

W roku 2016 zaplanowano w sumie 960 konkursów – 128 w ramach programów ogólnopolskich oraz 832 w ramach programów regionalnych. W ramach regionalnych programów operacyjnych w 2016 r. do rozdysponowania będzie 30,9 mld zł, podczas gdy w programach krajowych w

Tagi: , , , ,
Napisano w Dotacje

Projekty B+R przedsiębiorstw – poddziałanie 1.1.2

poddziałanie 1.1.2

Nabór wniosków: 07.05.2015 – 22.06.2015 Na co można dostać pieniądze? W ramach Działania 1.1 POIR „Projekty B+R przedsiębiorstw”, poddziałanie 1.1.2 „Prace B+R związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej / demonstracyjnej” (tzw. demonstrator) dofinansowanie przyznawane jest na projekty obejmujące prace rozwojowe z

Tagi: , , ,
Napisano w Dotacje, Ogólnopolskie

Projekty B+R przedsiębiorstw – Poddziałanie 1.1.1

dotacje na badania i rozwój z ncbir

Nabór wniosków: 04.05.2015-31.12.2015 Na co można otrzymać dofinansowanie? Celem Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” jest podniesienie innowacyjności polskich przedsiębiorstw dzięki wykorzystywaniu rezultatów prac B+R w prowadzonej działalności gospodarczej. W konkursie realizowanym przez Narodowe Centrum Badań

Tagi: , , , , ,
Napisano w Dotacje

Dotacje dla średnich firm z Małopolski

dotacje dla firm, małopolskie, Działanie 2.1

Nabór wniosków: 16 marca – 15 kwietnia 2015 r. Na co można pozyskać dofinansowanie? W ramach Działania 2.1 „Rozwój i podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw”, Schemat A „Bezpośrednie wsparcie inwestycji w MŚP” można uzyskać dotację na zakup nowych środków trwałych (leasing nie wchodzi

Tagi: , , , ,
Napisano w Dotacje

Dotacje ZUS na poprawę BHP

dotacje z zus na poprawę bhp

Nabór wniosków: tryb ciągły Na co można otrzymać dofinansowanie z ZUS? W ramach dofinansowania z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych można pozyskać wsparcie na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy w firmie. Przedmiotem dofinansowania mogą być usługi doradcze, obejmujące identyfikację i ocenę ryzyka

Tagi: , , , ,
Napisano w Dotacje

Działanie 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług

e-administracja

Nabór wniosków: 27 lutego – 4 maja 2015 r. Na co można otrzymać dofinansowanie w ramach Działania 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa? Celem wsparcia jest poszerzenie zakresu spraw, które obywatele i przedsiębiorcy mogą

Tagi: , , , ,
Napisano w Dotacje

Marka lokalna szansą rozwoju przedsiębiorczości na Szlacheckim Szlaku w województwie lubelskim – dotacje dla firm z gmin Mełgiew, Rybczewice, Piaski, Wólka, Gorzków, Spiczyn

program szwajcarski

Nabór wniosków do 20 lutego 2015 r. W ramach III naboru wniosków współfinansowanego ze Szwajcarskiego Programu Współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej można pozyskać dotację na świadczenie usług turystycznych. Dofinansowany projekt powinien być zrealizowany w okresie 01.05.2015 – 31.07.2015.

Tagi: , ,
Napisano w Dotacje

Stypendia z Funduszu Promocji Twórczości

Stypendia Ministerstwa Kultury

Nabór wniosków do 30 stycznia 2015 r. Stypendium jest przyznawane przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Funduszu Promocji Twórczości. Wynosi 3 000 zł brutto miesięcznie i jest przyznawane na okres roku, pół roku lub kwartału., począwszy od 31

Tagi: , ,
Napisano w Dotacje

Dotacje na innowacje i nowe technologie dla firm z Warmii i Mazur

Nabór wniosków: 29 września – 07 listopada 2014 r., woj. warmińsko-mazurskie Na co można otrzymać dofinansowanie w ramach poddziałania 1.1.7 „Dotacje inwestycyjne dla mikroprzedsiębiorstw i sektora MŚP w zakresie innowacji i nowych technologii”? Celem działania jest podniesienie konkurencyjności mikro, małych

Tagi: , ,
Napisano w Dotacje

Działanie 1.5 „Rozwój przedsiębiorczości”

Nabór wniosków: 30 lipca – 31 sierpnia 2014 r. Na co można otrzymać dofinansowanie w ramach Działania 1.5 Rozwój przedsiębiorczości Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego? Celem działania jest podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez realizację nowych inwestycji. Dofinansowanie można pozyskać na: zakup

Napisano w Dotacje

Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

Nabór wniosków trwa do 15 marca 2015 r. Cel i rodzaje projektów objętych wsparciem Celem Funduszu jest wsparcie współpracy pomiędzy państwami Grupy Wyszehradzkiej, czyli Polską, Czechami, Słowacją i Węgrami. Wspierane są projekty dotyczące: współpracy kulturalnej (np. festiwale filmowe, wystawy), edukacji

Napisano w Dotacje

PO IG Działanie 8.2

Nowy nabór wniosków! Od 13 do 31 stycznia 2014 r. Na co można otrzymać dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 8.2? W ramach PO IG, Działanie 8.2 można sfinansować budowę systemu informatycznego, który połączy wnioskodawcę z jego partnerami

Napisano w Dotacje