Program Operacyjny Inteligentny Rozwój w perspektywie 2014 – 2020 – największe wsparcie dla MŚP i na innowacje

inteligentny rozwójW latach 2007-2013 przedsiębiorcy mogli korzystać głównie ze środków dostępnych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. W obecnej perspektywie zastąpi go PO Inteligentny Rozwój. Będzie on skierowany również do jednostek otoczenia biznesu oraz jednostek naukowych. Głównym celem będzie wzrost innowacyjności przedsiębiorstw, a chodzi głównie o innowacyjność produktową i procesową, ale także marketingową i organizacyjną. Celem jest poprawa stanu polskiej gospodarki, aby była ona konkurencyjna w relacji do innych europejskich gospodarek.

Co ważne, wsparcie w obecnym programowaniu będzie przeznaczone w kierunku tak zwanej „inteligentnej specjalizacji”, czyli realizowane będą projekty w ramach kluczowych dla danego regionu obszarów gospodarczych. Chodzi głównie o projekty badawczo – rozwojowe prowadzone wspólnie przez sektor nauki oraz przedsiębiorstw i wdrożenie wyników na rynek. Preferowane będą jednak w dalszym ciągu MŚP. Unia ma przeznaczyć ok. 8,6 mld EUR na realizację inwestycji z PO Inteligentny Rozwój, z czego około 40% właśnie na ten cel.

Podczas trwających do listopada negocjacji, Komisja Europejska położyła jeszcze większy nacisk na prace badawczo – rozwojowe oraz „inteligentne specjalizacje”. Ponadto, obowiązywać ma również tak zwana klauzula delokalizacyjna. Oznacza to, iż dotacja ze środków UE nie może przyczynić się do zmniejszenia liczby zatrudnionych osób w placówce danej firmy mieszczącej się w innym kraju członkowskim. Co ciekawe, więcej środków w obecnej perspektywie przekazywanych będzie w formie zwrotnych instrumentów, a mniej niż do tej pory, jako bezzwrotne dotacje. Niemniej jednak to dotacje będą nadal stanowiły zdecydowaną większość. Konkursy w ramach PO IR zostaną ogłoszone najprawdopodobniej w pierwszym półroczu 2015 roku.

Przykłady państw wysokorozwiniętych pokazują, że sukces w zakresie gospodarczym, wysoka konkurencyjność i innowacyjność możliwe są w wyniku dużej kreatywności i przedsiębiorczości społeczeństwa, a także efektywnej współpracy jednostek. Kluczowym elementem dla rozwoju gospodarki jest oparcie jej nie na ilościowym wzroście, a na nauce i wiedzy.

facebooktwittergoogle_pluslinkedin
Tagi: , ,
Napisano w Aktualności