Kredyt na innowacje technologiczne, poddziałanie 3.2.2 (POIR)

poir 3.2.2 kredyt technologiczny inteligentny rozwójNabór wniosków: lipiec-wrzesień 2016 r.

Na co można pozyskać dofinansowanie?

Wsparcie w ramach poddziałania 3.2.2 (POIR) skierowane jest na projekty dotyczące wdrożenia innowacji technologicznych, będących wynikiem własnych lub nabytych w ramach projektu prac B+R. Mogą one mieć postać prawa własności przemysłowej lub wyników prac rozwojowych lub wyników badań przemysłowych, lub nieopatentowanej wiedzy technicznej, które umożliwiają wytwarzanie nowych lub znacząco ulepszonych towarów, procesów lub usług. Wydatki, które można objąć wsparciem to m. in. zakup środków trwałych wraz z ich uruchomieniem i montażem, zakup nieruchomości, zakup robót i materiałów budowlanych w celu budowy lub rozbudowy budynków, zakup wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz nieopatentowanej wiedzy technicznej, najem lub dzierżawa gruntów, wydatki ponoszone na wykonane przez doradców zewnętrznych studia, ekspertyzy, koncepcje i projekty techniczne, niezbędne do wdrożenia nowej technologii.

Kto może ubiegać się o wsparcie?

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa posiadające zdolność kredytową.

Finanse

Projekt będzie finansowany z kredytu bankowego (przy min. 25% udziale własnym), który zostanie częściowo spłacony ze środków publicznych w formie tzw. premii technologicznej. Kredyt na innowacje technologiczne przyznawany jest na zasadach komercyjnych przez banki współpracujące z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Dofinansowanie w formie dotacji – „premii technologicznej” otrzymuje się celem spłaty części kredytu technologicznego.

Maksymalna wartość dofinansowania wynosi 6 mln PLN. Alokacja przewidziana na konkurs wynosi 500 000 000 zł.

Uwagi

Konkurs organizowany jest w ramach ogólnopolskiego Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Projekt objęty wsparciem powinien wpisywać się w Krajową Inteligentną Specjalizację.

Zapraszamy do współpracy.

facebooktwittergoogle_pluslinkedin
Tagi: , , ,
Napisano w Dotacje