Wielkopolskie inteligentne specjalizacje

Poniżej prezentujemy wielkopolskie regionalne inteligentne specjalizacje.

1. Biosurowce i żywność dla świadomych konsumentów

a) Bezpieczne bioprodukty i zdrowa żywność:

 • Produkcja bioproduktów i zdrowej żywności oraz żywności funkcjonalnej,
 • Bezpieczeństwo żywności,
 • Rośliny odporne na zmiany klimatu.

b) Nowoczesne technologie produkcji:

 • Bio- i nanotechnologia, biologia molekularna i chemia spożywcza,
 • Systemy klasy ICT klasy traceability w bezpieczeństwie produkcji żywności.

c) Innowacyjne metody sprzedaży i dystrybucji wysokojakościowej żywności:

 • Marketing wysokiej jakości żywności i surowców,
 • Innowacyjne łańcuchy produkcji i dystrybucji żywności,
 • Opakowania dla żywności i food design.

d) Ekologiczna produkcja żywności i zagospodarowanie odpadów:

 • Ekologiczne środki ochrony roślin,
 • Biogospodarka, w tym innowacyjne produkty naturalne,
 • Zagospodarowanie odpadów produkcyjnych i upcykling,
 • Gospodarka paliwowo-energetyczna oparta na agrobiomasie.

e) Przygotowanie i profesjonalizacja kadr dla obszaru specjalizacji.

2. Wnętrza przyszłości

a) Specjalistyczne i spersonalizowane meble i artykuły wyposażenia wnętrz:

 • Wysokiej jakości surowce i komponenty do produkcji mebli,
 • Meble tworzone z regionalnych surowców, komponentów i półproduktów.

b) Nowe zastosowania technologii i materiałów:

 • Technologie energooszczędne.

c) Wzornictwo przemysłowe i innowacje oparte o design.
d) Recykling i upcykling w produkcji mebli i wyposażenia wnętrz.
e) Przygotowanie i profesjonalizacja kadr dla obszaru specjalizacji.

3. Przemysł jutra

a) Wyspecjalizowane technologie, maszyny i ich komponenty dla przemysłu rolnospożywczego, wyposażenia wnętrz i transportowego:

 • Nowe technologie i materiały dla maszyn i środków transportu, w tym nanotechnologie oraz materiały nano- i mezoskopowe.

b) Ekoinnowacyjne środki transportu samochodowego i powietrznego oraz pojazdy i systemy komunikacji publicznej.
c) Zautomatyzowane, zrównoważone i zoptymalizowane procesy produkcyjne oraz sterowania i monitorowania:

 • Procesy specjalne – m.in.: obróbka cieplna, termomechaniczna, galwaniczna, spawalnictwo, obróbka plastyczna oraz metalurgia proszków
 • Innowacyjne procesy w przemyśle chemicznym (katalityczne, membranowe, niskoemisyjne i bezodpadowe).

d) Materiały z recyclingu i odzysku.
e) Przygotowanie i profesjonalizacja kadr dla obszaru specjalizacji.

4. Wyspecjalizowane procesy logistyczne

a) Specjalistyczne rozwiązania logistyczne dla potrzeb MSP i handlu wielokanałowego (w tym elektronicznego):

 • Wyspecjalizowane łańcuchy dostaw (w tym śledzenie, zarządzanie i konsolidacja ładunków oraz elektronizacja łańcuchów dostaw),
 • Outsourcing logistyczny w oparciu o potencjał logistyczny regionu na rynku regionalnym, krajowym i międzynarodowym.

b) Usługi, technologie oraz produkty dla logistyki (w tym technologie formowania i konsolidacji jednostek ładunkowych):
c) Innowacyjne materiały dla transportu i logistyki (takie jak polimery i kompozyty do zabudowy przestrzeni ładunkowej).
d) Inżynieria i informatyzacja procesów logistycznych:

 • Narzędzia optymalizacji i wspomagania decyzji w procesach logistycznych,
 • Sensory i geolokalizacja, platformy wymiany danych logistycznych.

e) Transport multimodalny dla zwiększania mobilności regionalnej.
f) Przygotowanie oraz specjalizacja kadr dla obszaru specjalizacji.

5. Rozwój oparty na ICT

a) Aplikacje, usługi i systemy ICT służące poprawie jakości życia:

 • Zintegrowane systemy usług publicznych (np. inteligentne systemy transportowe, energetyczne, oświetleniowe, gospodarki odpadami z wykorzystaniem Big Data, systemów zarządzania danymi, działania w obszarze Smart City),
 • Aplikacje i urządzenia poprawiające jakość życia indywidualnych obywateli, w tym aplikacje mobilne,
 • Nowe zastosowania, dedykowane produkty i usługi ICT dla innowacyjnych społeczności,
 • E-usługi.

b) Zaawansowane systemy dla biznesu:

 • Prototypowanie nowoczesnych rozwiązań z wykorzystaniem ICT.

c) Specjalistyczne narzędzia i produkty ICT dla obszarów specjalizacji regionu.
d) Systemy informatyczne do zarządzania złożoną infrastrukturą, systemy osadzone dla infrastruktury.
e) Przygotowanie i profesjonalizacja kadr dla obszaru specjalizacji.

6. Nowoczesne technologie medyczne

a) Medycyna spersonalizowana.
b) Produkty, usługi i nowe technologie związane z profilaktyką, diagnostyką i terapią chorób cywilizacyjnych oraz chorób rzadkich.
c) Nowe metody wspomagające decyzje diagnostyczne i lecznicze z wykorzystaniem ICT i Big Data.

 

Aby otrzymać dofinansowanie z regionalnego programu operacyjnego woj. wielkopolskiego, niejednokrotnie wymagane jest, aby projekt wpisywał się w wielkopolskie inteligentne specjalizacje.

facebooktwittergoogle_pluslinkedin
Tagi: ,
Napisano w Aktualności