Warmińsko-mazurskie inteligentne specjalizacje

Poniżej prezentujemy warmińsko-mazurskie regionalne inteligentne specjalizacje.

  1. Żywność wysokiej jakości – to specjalizacja bazująca na tradycyjnej, silnej pozycji rolnictwa i przetwórstwa żywności w regionie. Obejmuje obszary aktywności gospodarczej, takie jak: chów i hodowla ryb oraz zwierząt, przetwórstwo spożywcze, produkcja i usługi na rzecz hodowli zwierząt, przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów porolniczych, produkcja żywności nieprzetworzonej, produkcja maszyn dla rolnictwa.
  2. Drewno i meblarstwo – to specjalizacja również silnie osadzona na tradycjach regionu. Sektor meblarski i szerokie wykorzystanie surowca drzewnego rozwijało się tu jeszcze przed transformacją z 1989 r. Specjalizacja obejmuje obszary aktywności gospodarczej, takie jak: przetwórstwo i sprzedaż drewna, produkcja mebli, usługi projektowe, naprawa i konserwacja, sprzedaż produktów drewno-meblarskich, produkcja innych wyrobów stolarskich.
  3. Ekonomia wody to specjalizacja, która bazuje na potencjale wód powierzchniowych, wokół których rozwinęła się turystyka, ale także produkcja jachtów i łodzi oraz hodowla i przetwórstwo ryb i innych organizmów wodnych. Specjalizacja obejmuje obszary aktywności gospodarczej, takie jak: zakwaterowanie i odnowa biologiczna, przemysł rolno-spożywczy, środowisko przyrodnicze i jego ochrona, produkcja jachtów i łodzi, produkcja maszyn, transport wodny, sporty wodne.

Aby otrzymać dofinansowanie z regionalnego programu operacyjnego woj. warmińsko-mazurskiego, niejednokrotnie wymagane jest, aby projekt wpisywał się w warmińsko-mazurskie inteligentne specjalizacje.

facebooktwittergoogle_pluslinkedin
Tagi: ,
Napisano w Aktualności