Archiwa Bloga

Zachodniopomorskie inteligentne specjalizacje

Prezentujemy zachodnipomorskie regionalne inteligentne specjalizacje. 1. Biogospodarka (oparta o naturalne zasoby regionu i jego potencjał gospodarczy oraz naukowo-badawczy) Staje się ona istotnym sektorem działalności przemysłowej w Europie. Rozumiana jako działalność polegająca na zrównoważonym wykorzystaniu zasobów naturalnych oraz procesów biologicznych do tworzenia

Tagi: ,
Napisano w Aktualności

Wielkopolskie inteligentne specjalizacje

Poniżej prezentujemy wielkopolskie regionalne inteligentne specjalizacje. 1. Biosurowce i żywność dla świadomych konsumentów a) Bezpieczne bioprodukty i zdrowa żywność: Produkcja bioproduktów i zdrowej żywności oraz żywności funkcjonalnej, Bezpieczeństwo żywności, Rośliny odporne na zmiany klimatu. b) Nowoczesne technologie produkcji: Bio- i

Tagi: ,
Napisano w Aktualności

Warmińsko-mazurskie inteligentne specjalizacje

Poniżej prezentujemy warmińsko-mazurskie regionalne inteligentne specjalizacje. Żywność wysokiej jakości – to specjalizacja bazująca na tradycyjnej, silnej pozycji rolnictwa i przetwórstwa żywności w regionie. Obejmuje obszary aktywności gospodarczej, takie jak: chów i hodowla ryb oraz zwierząt, przetwórstwo spożywcze, produkcja i usługi

Tagi: ,
Napisano w Aktualności

Świętokrzyskie inteligentne specjalizacje

Świętokrzyskie regionalne inteligentne specjalizacje to: 1. PRZEMYSŁ ODLEWNICZO-METALOWY,BUDOWNICTWO a) Produkcja metali; b) Odlewnictwo; c) Produkcja wyrobów gotowych z metali. 2. NOWOCZESNE ROLNICTWO I PRZETWÓRSTWO SPOŻYWCZE a) Uprawy rolne, chów i hodowla zwierząt w tym: Innowacyjne technologie: w uprawie, nawożeniu gleby

Tagi: ,
Napisano w Aktualności

Śląskie inteligentne specjalizacje

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dokonano wyboru tzw. inteligentnych specjalizacji (śląskie inteligentne specjalizacje) czyli branż, które będą traktowane priorytetowo w przypadku udzielania wsparcia. Śląskie regionalne inteligentne specjalizacje to: RIS 1: Energetyka (w tym technologie ekologiczne) Jest

Tagi: ,
Napisano w Aktualności

Podkarpackie inteligentne specjalizacje

Poniżej prezentujemy podkarpackie inteligentne specjalizacje. W województwie podkarpackim branżą która dysponuje największą przewagą konkurencyjną jest przemysł lotniczy oraz sektory skupione wokół niego (elektromaszynowy, odlewniczy, produkcji materiałów kompozytowych). Ten sektor został więc wybrany jako główna specjalizacja regionalna. W sumie w województwie

Tagi: ,
Napisano w Aktualności

Podlaskie inteligentne specjalizacje

W województwie Podlaskim wyłoniono trzy grupy Regionalnych Inteligentnych Specjalizacji. Pierwsza z nich to „rdzeń specjalizacji”, jakim są „Innowacje w obszarach, w których już dziś województwo posiada ponadprzeciętny potencjał”. Województwo Podlaskie stawia na innowacje silnie rozwiniętych sektorów gospodarki, aby mogły w

Tagi: ,
Napisano w Aktualności

Pomorskie inteligentne specjalizacje

Województwo pomorskie wyróżnia się na tle innych regionów przyjętym szczególnym – oddolnym (partnerskim) procesem definiowania inteligentnych specjalizacji. W otwartym konkursie władze regionalne wybrały spośród zgłoszonych propozycji te specjalizacje, o największym potencjale rozwojowym. Konkursowy tryb wyboru specjalizacji zaangażował do współpracy wszystkich

Tagi: ,
Napisano w Aktualności

Opolskie inteligentne specjalizacje

Opolskie inteligentne specjalizacje to: Technologie chemiczne (zrównoważone) Przetwórstwo tworzyw sztucznych Technologie chemiczne organiczne Chemia specjalistyczna Produkty chemiczne na bazie surowców odnawialnych Zrównoważone technologie budownictwa i drewna Technologie budownictwa niskoenergetycznego Technologie cementu, wapna i betonu Technologie drewna Technologie przemysłu maszynowego i metalowego

Tagi: ,
Napisano w Aktualności

Mazowieckie inteligentne specjalizacje

Mazowieckie inteligentne specjalizacje to: Bezpieczna żywność Przedsięwzięcia zwiększające dostępność i umożliwiające rozwój produktów spożywczych wysokiej jakości, zgodnych z ideą zrównoważonego rozwoju, bezpiecznych zarówno dla końcowego odbiorcy, jak i dla środowiska w całym cyklu produkcji i dystrybucji. Przykłady: produkcja żywności:  systemy

Tagi: ,
Napisano w Aktualności

Małopolskie inteligentne specjalizacje

Małopolskie inteligentne specjalizacje to: Nauki o życiu (life sciences) Inteligentna Specjalizacja Nauki o Życiu Województwa Małopolskiego obejmuje dwa łańcuchy wartości opisujące procesy rozwoju innowacji opartych na wiedzy z dziedziny biotechnologii i life science, które definiują potencjał strategiczny Regionu: zdrowie i

Tagi: ,
Napisano w Aktualności

Łódzkie inteligentne specjalizacje

Łódzkie inteligentne specjalizacje to: Nowoczesny przemysł włókienniczy i mody (w tym wzornictwo); Zaawansowane materiały budowlane; Medycyna, farmacja, kosmetyki; Energetyka, w tym odnawialne źródła energii; Innowacyjne rolnictwo i przetwórstwo rolno-spożywcze; Informatyka i telekomunikacja Wybrano także 4 kluczowe obszary technologiczne dla województwa

Tagi: ,
Napisano w Aktualności

Lubuskie inteligentne specjalizacje

Lubuskie inteligentne specjalizacje to: Innowacyjny przemysł Przemysł ICT – inteligentne media i infotainment, internet rzeczy, inteligentne technologie przemysłowe, zabezpieczenie wrażliwych danych. Przemysł metalowy – produkcja maszyn, urządzeń, zespołów i części metalowych oraz konstrukcji i wyrobów spawanych Przemysł motoryzacyjny – produkcja

Tagi: ,
Napisano w Aktualności

Lubelskie inteligentne specjalizacje

Lubelskie inteligentne specjalizacje to: Biogospodarka Obejmuje wszystkie rodzaje aktywności gospodarczej oparte na biotechnologiach, zwłaszcza produkcję roślinną i zwierzęcą, produkcję pasz i przetwórstwa rolno-spożywczego, przemysł farmaceutyczny, chemiczny, odnawialne źródła energii (biorafinerie, biopaliwa) zdrowie publiczne oraz przemysły i usługi środowiskowe (ekobiznes), w

Tagi: ,
Napisano w Aktualności

Kujawsko-pomorskie inteligentne specjalizacje

Kujawsko-pomorskie inteligentne specjalizacje to: Najlepsza bezpieczna żywność –przetwórstwo, nawozy i opakowania Cały proces wytwarzania najlepszej bezpiecznej żywności, począwszy od rolnictwa, poprzez przetwórstwo, aż do sprzedaży na rynku regionalnym, krajowym i na eksport. Specjalizacja obejmuje również branże powiązane, takie jak: produkcja

Tagi: ,
Napisano w Aktualności

Dolnośląskie inteligentne specjalizacje

Dolnośląskie inteligentne specjalizacje to: Branża chemiczna i farmaceutyczna Opracowywanie i rozwój innowacyjnych technologii pozyskiwania i wytwarzania substancji aktywnych i pomocniczych (w obszarze branży chemicznej i farmaceutycznej, w tym dla medycyny, weterynarii i kosmetologii). Opracowanie i rozwój innowacyjnych metodologii syntetycznych, technologii

Tagi: ,
Napisano w Aktualności

Czym są regionalne inteligentne specjalizacje

regionalne inteligentne specjalizacje

Regionalne inteligentne specjalizacje stanowią ważny element strategii każdego województwa. Oznaczają dziedziny, na które stawiają regiony w latach 2014-2020 w biznesie oraz współpracującą z nim nauką. Określenie regionalnych inteligentnych specjalizacji było jednym z warunków uruchomienia regionalnych programów operacyjnych dla każdego z

Tagi:
Napisano w Dotacje