Różnice między POIR 1.1.1 a POIR 1.1.2

Czytając po raz pierwszy dokumentacje POIR 1.1.1 i POIR 1.1.2 można odnieść nieodparte wrażenie, iż działania te mówią o tym samym i mają na celu dofinansowanie tego samego procesu, który określony jest z grubsza jako prace badawczo-rozwojowe (B+R). Jak to zwykle bywa, różnica tkwi w szczegółach.

Sporo podobieństw…

Zacznijmy może od tego jaka jest główna idea powyższych przedsięwzięć. Jak już wspomniałem celem działań POIR 1.1.1 i POIR 1.1.2 jest wsparcie projektów badawczo-rozwojowych realizowanych przez przedsiębiorstwa. Wsparcie kierowane jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Warunkiem otrzymania dofinansowania jest komercjalizacja wyników prac, czyli:

 • wdrożenie wyników projektu we własnej działalności gospodarczej lub
 • udzielenie licencji albo sprzedaż wyników projektu w celu ich wprowadzania do działalności gospodarczej innego przedsiębiorcy.

Wsparcie kierowane jest na projekty wpisujące się w Krajową Inteligentną Specjalizację, w tym nowe specjalizacje wynikające z procesu przedsiębiorczego odkrywania.

Różnica leży w TRL

Jaka jest więc różnica pomiędzy powyższymi działaniami? Dosyć zasadnicza. Chodzi o poziom gotowości technologicznej TRL (technology readiness level), na którym znajduje się nasz projekt. TRL jest to 9 poziomowa skala, której pierwszy poziom opisuje najniższy stopień zaawansowania technologicznego projektu a poziom dziewiąty oznacza w pełni dojżałą technologię.

Kolejne poziomy TRL według kwalifikacji KE:

 1. Obserwacja podstawowych zasad
 2. Formułowanie koncepcji technologii
 3. Eksperymentalny dowód koncepcji
 4. Walidacja technologii w labolatorium
 5. Walidacja technologii w odpowiednim środowisku
 6. Demonstracja technologii w odpowiednim środowisku
 7. Demonstracja prototypu w środowisku operacyjnym
 8. Skończony system
 9. System sprawdzony w środowisku operacyjnym

Różne wielkości projektów oraz poziom dofinansowania

Oba działania różnią się co do wielkości projektów. W ramach działania 1.1.1 minimalna wartość projektu wynosi 2 mln PLN natomiast w 1.1.2 jest to już 5 mln PLN.

Różnice pojawiają się również w poziomie dofinansowania projektów. W przypadku działania 1.1.1 wsparcie wynosi aż 20 mln €, jeżeli projekt obejmuje głównie badania przemysłowe (intensywność wsparcia 80%) lub 15 mln €, jeżeli projekt obejmuje głównie prace rozwojowe (intensywność wsparcia 60%). W przypadku 1.1.2 nie istnieje podobny podział, a maksymalna wartość dofinansowania wynosi 15 mln € przy intensywności wsparcia na poziomie 60%.

Dla kogo dotacja z PO IR 1.1.1 ?

Jeśli mamy do czynienia z projektem znajdującym się dopiero w fazie koncepcyjnej, w ramach którego istnieje potrzeba przeprowadzenia badań przemysłowych na przeciw wychodzi nam działanie POIR 1.1.1 (badania przemysłowe nastawione są na zdobycie niezbędnej wiedzy i umiejętności pozwalających na późniejsze przekłucie koncepcji w nowy, bądź ulepszony produkt, proces, lub usługę.).

Sprawa ma się identycznie w przypadku kiedy faza badań przemysłowych została już wcześniej zrealizowana i dysponujemy odpowiednią wiedzą i umiejętnościami, które teraz należy wykorzystać przy realnym tworzeniu produktu, procesu, bądź usługi w ramach prac rozwojowych. Tutaj należy podkreślić, iż projekty, w których nie przewidziano prac rozwojowych nie mogą uzyskać dofinansowania.

Zgodnie z przewodnikiem po kryteriach POIR 1.1.1 – W ramach konkursu dofinansowanie mogą uzyskać wyłącznie projekty które przed rozpoczęciem realizacji cechuje co najmniej II poziom gotowości technologicznej TRL tj. „określono koncepcję technologii lub jej przyszłe zastosowanie. Oznacza to rozpoczęcie procesu poszukiwania potencjalnego zastosowania technologii. Od momentu zaobserwowania podstawowych zasad opisujących nową technologię można postulować praktyczne jej zastosowanie, które jest oparte na przewidywaniach. Nie istnieje jeszcze żaden dowód lub szczegółowa analiza potwierdzająca przyjęte założenia”.

Jako przykład dla powyższego fragmentu z przewodnika po kryteriach może posłużyć projekt pt. “Opracowanie nowej recyklingowej technologii ciągłego odlewania drutów miedzianych na cele elektryczne na bazie granulatu Cu powstałego z odpadów kablowych”. W przykładzie tym określono technologię i przedstawiono praktyczny sposób jej wykorzystania. Dalszy etap prac powinien pozwolić na zweryfikowanie zasadności wykorzystania technologii i jej rzeczywistej przydatności.

Dla kogo dotacja z PO IR 1.1.2 ?

Działanie POIR 1.1.2 obejmuje natomiast wyłącznie ostatni etap prac rozwojowych związanych z wytworzeniem instalacji pilotażowej/demonstracyjnej (prototypu) poprzedzających fazę komercjalizacji projektu. Dotacja przeznaczona jest dla projektów, które przewidują testowanie technologii w warunkach zbliżonych do rzeczywistych. Aby projekt został zakwalifikowany do dofinansowania musi być na minimalnym – VI poziomie gotowości technologicznej TRL , a w projekcie przewidziane jest osiągnięcie poziomu gotowości technologicznej TRL IX. Zgodnie z tym projekt musi przejść od fazy budowy instalacji pilotażowej/demonstracyjnej, przez fazę rozwoju, aż do fazy testów.

Jako przykład możemy podać fikcyjną firmę XYZ posiadającą gotowy prototyp innowacyjnego, ultracienkiego głośnika o grubści 1mm posiadającego pełne spektrum dzwięków. Głośnik ten oparty jest na patencie i badaniach naukowych jednej z polskich politechnik.

Z dotacji firma chce sfinansować rozwój wersji demostracyjnej dostosowanej do ultrabookow i urzadzen mobilnych, gotowej do stosowania masowego. Dodatkowym celem jest ulepszenie prototypu tak, aby zuzywal jeszcze mniej pradu.

Podsumowanie

Jak widać oba działania mają zarówno podobieństwa, jak i różnice. Dla potencjalnego beneficjenta najbardziej istotna z różnic wynikać będzie zapewne z poziomu dofinansowania i intensywności wsparcia. Nie tym należy się jednak kierować. Decyzja co do wyboru działania powinna być uzależniona głównie od stopnia zaawansowania technologicznego naszego projektu ocenianego na podstawie skali TRL. To umiejscowienie naszego projektu na skali determinować będzie potencjalne potrzeby i wydatki.

Na zakończenie warto również wspomnieć o tym, że nabór działania 1.1.1 odbywać się będzie w trybie ciągłym tzw. szybkiej ścieżki (od 4 maja do końca 2015 roku), a 1.1.2 wystąpi jednorazowo (czas trwania konkursu od 7 maja 2015 r. do 22 czerwca 2015 r.).

facebooktwittergoogle_pluslinkedin
Tagi: , , , ,
Napisano w Aktualności