4.2 Efektywność energetyczna i wykorzystanie OZE w MŚP, RPO Warmińsko-mazurskiego

efektywność energetyczna warmińsko mazurskieNabór wniosków: od 29.02.2016 do 30.03.2016

Kto może ubiegać się o wsparcie

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa

Instytucja organizująca konkurs

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie

Na co można pozyskać dotację

  1. Modernizacja i rozbudowa linii produkcyjnych w przedsiębiorstwach na efektywne energetycznie, w tym z zastosowaniem OZE.
  2. Modernizacja instalacji technicznych w przedsiębiorstwie na efektywne energetycznie, w tym pod kątem wykorzystania OZE.
  3. Głęboka, kompleksowa modernizacja energetyczna budynków w przedsiębiorstwach (definicja w słowniku terminologicznym) wraz z wymianą lub modernizacją źródła energii z uwzględnieniem OZE.
  4. Zastosowanie energooszczędnych technologii produkcji (dotyczy energii elektrycznej, ciepła, wody) w tym OZE.
  5. Wdrażanie systemów zarządzania energią w przedsiębiorstwie.
  6. Zastosowanie technologii/instalacji odzysku energii cieplnej w procesach produkcji przemysłowej i/lub produkcji energii.
  7. Audyt energetyczny (jako element projektu).

Finanse

Minimalna wartość kosztów całkowitych projektu wynosi 500 000 zł.
Maksymalna wartość kosztów całkowitych projektu wynosi 5 000 000zł.
Poziom wsparcia wynosi do 85%.
Alokacja przewidziana na konkurs wynosi 42 400 000 zł

Uwagi

Dofinansowanie otrzymają projekty polegające na głębokiej kompleksowej modernizacji energetycznej budynków, w wyniku której oszczędność energii wyniesie min. 25%. Preferowane do dofinansowania będą projekty dążące do uzyskania 60% wskaźnika oszczędności energetycznej. W przypadku wymiany źródeł ciepła wsparte projekty muszą skutkować znaczną redukcją CO2 w odniesieniu do istniejących instalacji (o co najmniej 30% w przypadku zamiany spalanego paliwa). Wszystkie typy przedsięwzięć muszą wynikać z przeprowadzonych audytów energetycznych, które określą zestaw działań w przedsiębiorstwie zwiększający jego efektywność energetyczną.

facebooktwittergoogle_pluslinkedin
Tagi: , , ,
Napisano w Dotacje