Dotacje dla średnich firm z Małopolski

dotacje dla firm, małopolskie, Działanie 2.1Nabór wniosków: 16 marca – 15 kwietnia 2015 r.

Na co można pozyskać dofinansowanie?

W ramach Działania 2.1 „Rozwój i podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw”, Schemat A „Bezpośrednie wsparcie inwestycji w MŚP” można uzyskać dotację na zakup nowych środków trwałych (leasing nie wchodzi w grę) oraz ich instalację (bez kosztów budowlanych) . Poniesione wydatki powinny prowadzić do wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstwa oraz przyczyniać się do jego unowocześnienia poprzez:

 

  • rozbudowę i zakup przedsiębiorstwa;
  • działania mające na celu dokonywanie zasadniczych zmian produkcji lub procesu produkcyjnego;
  • zmianę stosowanych rozwiązań produkcyjnych, technologicznych, organizacyjnych na sprzyjające poprawie środowiska naturalnego oraz BHP;
  • unowocześnienie wyposażenia niezbędnego do prowadzenia działalności gospodarczej przedsiębiorstwa;
  • zmianę wyrobu i usługi, w tym także zmianę w sposobie świadczenia usług;
  • modernizację środków produkcji.

Kto może starać się o dotację?

O dofinansowanie mogą ubiegać się średnie przedsiębiorstwa, które chcą zrealizować projekt w woj. małopolskim. Średnie przedsiębiorstwo to takie, które:

  • zatrudnia mniej niż 250 osób oraz
  • osiąga roczne obroty na poziomie nie przekraczającym 50 mln euro i/lub roczną sumę bilansową na poziomie nie przekraczającym 43 mln euro, oraz
  • nie zalicza się jednocześnie do kategorii małego przedsiębiorstwa, tj. przedsiębiorstwa zatrudniającego mniej niż 50 osób i którego obroty roczne i/lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 mln euro.

Z dofinansowania wykluczone są projekty dotyczące branży handlu detalicznego i hurtowego, turystyki oraz mające na celu realizację procesów biznesowych w formie elektronicznej z min. 3 innymi przedsiębiorstwami.

Ile pieniędzy można otrzymać?

Poziom wsparcia wynosi 30% lub 35% dla projektów realizowanych w następujących powiatach: brzeski, dąbrowski, gorlicki, limanowski, nowosądecki, proszowicki, tarnowski. Minimalna kwota dofinansowania to 200 000 zł, a maksymalna to 2 mln zł.

Współpraca z nami

Zapraszamy do współpracy przy ubieganiu się o dotację z Działania 2.1. Bezpłatnie ocenimy szanse Twojego pomysłu na dofinansowanie. Pomagamy zaplanować projekt oraz przygotować niezbędną dokumentację potrzebną do udziału w konkursie. Pomagamy także przygotować niezbędne dokumenty wymagane przy podpisywaniu umowy o dofinansowanie.

facebooktwittergoogle_pluslinkedin
Tagi: , , , ,
Napisano w Dotacje