Dodatkowe środki dla firm z programów Cosme i Horyzont 2020

Polskie firmy będą mogły korzystać ze środków unijnych dostępnych w ramach nowej perspektywy finansowej już w 2015 roku. Na rozwój inwestycji, które zwiększą konkurencyjność przedsiębiorstw przeznaczony będzie głównie PO Inteligentny Rozwój, a także Regionalne Programy Operacyjne. Ponadto około 2,3 mld EUR będzie do rozdysponowania w ramach dodatkowego programu „COSME” i ponad 77 mld EUR w ramach programu „Horyzont 2020”, o dofinansowanie których można ubiegać się już teraz.

Program Ramowy na rzecz Konkurencyjności Przedsiębiorstw oraz Małych i Średnich Przedsiębiorstw 2014 („COSME”) został przyjęty przez Parlament Europejski w 2013 r. Generalnym celem jest podnoszenie konkurencyjności i przedsiębiorczości firm, a także tworzenie nowych miejsc pracy. „COSME” zastąpić miał zawarty w perspektywie na lata 2007 – 2013 Ramowy Program na rzecz Konkurencyjności i Innowacji („CIP”), którego cele były podobne. Działania w ramach „COSME” obejmują również edukację dotyczącą przedsiębiorczości oraz poprawę warunków dla prowadzenia działalności gospodarczej. Przedsięwzięcia te mają być natomiast finansowane poprzez takie instrumenty jak Instrument Gwarancji Kredytowych oraz Instrument Kapitałowy dla Wzrostu.

Podczas gdy „COSME” ma wspomagać wzrost konkurencyjności, wsparcie działalności innowacyjnej jest przewidziane w ramach programu „Horyzont 2020”, czyli Programu Ramowego na rzecz Badań i Innowacyjności. Głównym założeniem jest zwiększenie komfortu życia poprzez opracowywanie nowych, innowacyjnych rozwiązań w takich dziedzinach jak ochrona środowiska, ochrona zdrowia, rozwój transportu, odżywianie oraz energia odnawialna, czego efektem mogą być innowacyjne produkty i usługi. Głównym celem Komisji Europejskiej jest bowiem przyciągnięcie do Europy jak najwięcej naukowców, stworzenie im odpowiednich warunków pracy, a także motywowanie przedsiębiorców do inwestowania w badania. Zmierza to natomiast do osiągnięcia podstawowych celów Komisji Europejskiej – wzrost konkurencyjności oraz rozwój gospodarki krajów UE ponad inne regiony świata.

facebooktwittergoogle_pluslinkedin
Tagi: , , , ,
Napisano w Aktualności