Czym są krajowe inteligentne specjalizacje

Krajowe inteligentne specjalizacje to lista obszarów stanowiących priorytet gospodarczy Polski w zakresie badań, rozwoju i innowacji. Jest to lista dziedzin, w których Polska chce wyróżnić się na rynku międzynarodowym i osiągnąć przewagę konkurencyjną. W KIS wymienione są obszary, które są preferowane przy udzielaniu dotacji na rozwój prac badawczych, rozwojowych i innowacyjnych w latach 2014-2020.

Lista ma charakter otwarty i jest aktualizowana stosownie do zachodzących zmian społeczno-gospodarczych w Polsce, Unii Europejskiej i na świecie.

Wykaz krajowych inteligentnych specjalizacji

facebooktwittergoogle_pluslinkedin
Tagi: , ,
Napisano w Aktualności