Harmonogramy Dotacji na 2016 – 56,3 miliarda złotych z Funduszy UE

dotacje 2016W roku 2016 zaplanowano w sumie 960 konkursów – 128 w ramach programów ogólnopolskich oraz 832 w ramach programów regionalnych. W ramach regionalnych programów operacyjnych w 2016 r. do rozdysponowania będzie 30,9 mld zł, podczas gdy w programach krajowych w sumie przewidziano 25,4 mld zł.

Pobierz: Harmonogramy wszystkich dotacji w 2016 r. [zip]

Znany jest już harmonogram konkursów w 2016 roku. W obecnej perspektywie 2014-2020 nabory wniosków ogłaszane są z wyprzedzeniem, co pozwala potencjalnym beneficjentom odpowiednio się przygotować i zaplanować składanie wniosków. To znacząca różnica w porównaniu do starej perspektywy 2007-2013, kiedy to konkursy ogłaszano spontanicznie, a całoroczne harmonogramy naborów należały do rzadkości.

W 2016 roku pieniądze z Unii dostępne będą w ramach 4 krajowych programów operacyjnych oraz 16 programów regionalnych. Nowością jest Program Polska Wschodnia, w ramach którego o dotacje moga ubiegać się podmioty z woj. świętokrzyskiego, lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, warmińsko-mazurskiego.

Program Infrastruktura i Środowisko (POIŚ)

Planuje się 26 naborów wniosków, a budżet wszystkich konkursów w 2016 roku to 11,25 mld zł. Przewiduje się konursy w obszarze transportu (gł. rozwój systemu kolejowego), energetyki (m. in. odnawialne źródła energii), środowiska (gospodarka odpadami komunalnymi) oraz kultury.

Program Inteligentny Rozwój (POIR)

Planowane są 23 konkursy, a budżet na 2016 rok to 6,2 mld zł. Pieniądze będą wspierać rozwój innowacyjności polskiej gospodarki, prace badawcze i rozwojowe przedsiębiorstw oraz współpracę biznesu z nauką.

Program Wiedza Edukacja Rozwój (POWER)

Planuje się uruchomienie 63 konkursów na kwotę w sumie 2 mld zł. W pierwszym kwartale 2016 r. będzie realizowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju konkurs „Nowe programy kształcenia”, którego celem jest dopasowanie programów kształcenia na studiach do oczekiwań rynku pracy. Realizowane będą nadal działania w ramach pakietu Gwarancji dla Młodzieży, których celem jest wspieranie młodych osób pozostających bez prayc.

Program Polska Wschodnia (POPW)

Uruchomionych zostanie 9 konkursów za 1,7 mld zł, z czego aż 1 mld zł przewidziano na projekty drogowe. Pozostała kwota zostanie przeznaczona na wsparcie małych i średnich przedsiębiorstw.

Program Polska Cyfrowa (POPC)

Ogłoszonych zostanie 7 konkursów na kwotę 4,24 mld zł. Najwięcej środków, bo aż 3 mld zł, przeznaczonych zostanie na zapewnienie dostępu do szerokopasmowego internetu w miejscach, gdzie nie jest on obecnie dostępny. Ten konkurs ma zostać ogłoszny w IV kwartale 2016 r.

Regionalne Programy Operacyjne

Dla każdego województwa przewidziano oddzielny regionalny program operacyjny. W sumie przeprowadzone zostaną 832 konkursy na kwotę 30,9 mld zł.

 

facebooktwittergoogle_pluslinkedin
Tagi: , , , ,
Napisano w Dotacje