Marka lokalna szansą rozwoju przedsiębiorczości na Szlacheckim Szlaku w województwie lubelskim – dotacje dla firm z gmin Mełgiew, Rybczewice, Piaski, Wólka, Gorzków, Spiczyn

program szwajcarskiNabór wniosków do 20 lutego 2015 r.

W ramach III naboru wniosków współfinansowanego ze Szwajcarskiego Programu Współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej można pozyskać dotację na świadczenie usług turystycznych. Dofinansowany projekt powinien być zrealizowany w okresie 01.05.2015 – 31.07.2015.

Kto może ubiegać się o dotację?

Wsparcie mogą uzyskać:

 • funkcjonujące przedsiębiorstwa (działające co najmniej 6 miesięcy przed ogłoszeniem naboru wniosków, tj. 12 stycznia 2015 r.),
 • nowe firmy/podmioty rozpoczynające własną działalność gospodarczą,
 • organizacje pozarządowe.

Główne miejsce wykonywania działalności musi znajdować się na terenie gmin: Mełgiew, Rybczewice, Piaski, Wólka, Gorzków lub Spiczyn.

Ile można pozyskać pieniędzy?

 • funkcjonujące przedsiębiorstwa – min. 30 000 zł, max 300 000 zł; poziom wsparcia – 60%;
 • nowe firmy/podmioty rozpoczynające własną działalność gospodarczą – min 20 000 zł, max 40 000 zł; poziom wsparcia – 70%
 • organizacje pozarządowe – min. 20 000 zł, max 50 000 zł; poziom wsparcia 90%.

Środki pieniężne w postaci dotacji będą przekazywane Wnioskodawcom na zasadzie:

 • zaliczki (w wysokości 30%) i refundacji poniesionych kosztów kwalifikowanych projektu – w przypadku istniejących przedsiębiorstw,
 • zaliczki w wysokości 100% kosztów kwalifikowanych projektu – w przypadku nowych firm i organizacji pozarządowych.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach programu można pozyskać środki na:

 • tworzenie i adaptację oferty noclegowej (np. obiekty noclegowe, turystyczne, pensjonaty, zajazdy) i gastronomicznej (no. potrawy, wypieki, napitki, lody, ciastka, wody mineralne),
 • tworzenie oferty usług turystycznych (np. wypożyczalnie sprzętu turystycznego, wypożyczalnie rowerów, spływy kajakowe, przejażdżki konne, przejażdżki bryczką, organizowanie wycieczek na Szlaku Jana III Sobieskiego),
 • tworzenie oferty usług okołoturystycznych Szlaku Jana III Sobieskiego (wioski tematyczne, lokalne muzea, centra zabaw dla dzieci, parki rozrywki, mini centra konferencyjne, sklepy z pamiątkami etc.),
 • tworzenie w podregionie oferty usług w zakresie umiejętności tradycyjnych (warsztaty, szkolenia, kursy dawnych rzemiosł, centra szkoleniowe),
 • tworzenie w podregionie oferty wydarzeń turystyczno-kulturalnych (wystawy, pokazy dawnych rzemiosł, rekonstrukcje historyczne, plenery malarskie),
 • wsparcie w podregionie wytwórstwa i przetwórstwa, w tym wsparcie:
  • przetwarzania i konserwowania mięs, owoców i warzyw, przetworów mlecznych, mącznych np. produkcja pieczywa, wyrobów ciastkarskich oraz pierwotnych produktów rolnych;
  • produkcji pozostałych artykułów spożywczych (między innymi produkcja kakao, czekolady, wyrobów cukierniczych, przetwórstwo herbaty i kawy);
  • produkcji wyrobów ze szkła, drewna, korka, materiałów używanych do wyplatania, słomy, gliny, kamienia, porcelany, ceramiki, biżuterii i podobnych wyrobów, metalu;
  • produkcji gier i zabawek, wyrobów z tworzyw sztucznych.

W ramach projektu dofinansowane zostaną następujące wydatki:

 • zakup środków trwałych (np. koszty zakupu maszyn, urządzeń, narzędzi, wyposażenia, sprzętu, w tym sprzętu komputerowego),
 • roboty budowlane (np. wydatki związane z robotami budowlanymi, zagospodarowaniem terenu),
 • zakup wartości niematerialnych i prawnych (np. koszty zakupu patentów, licencji, programów),
 • wydatki na promocję – do wysokości 10% kosztów kwalifikowanych projektu (np. wykonanie materiałów promocyjnych, koszty reklamy w mediach, wykonanie strony internetowej),
 • adaptacja pomieszczeń,
 • zakup środków transportu.

Przedsiębiorcy składający wniosek aplikacyjny na realizację projektu o wartości powyżej 100 000 zł muszą udokumentować posiadanie środków na zabezpieczenie wkładu własnego na etapie składania wniosku – tj. poprzez wyciąg z banku potwierdzający posiadanie środków na koncie, zaświadczenie z banku o otwartej linii kredytowej lub promesę kredytową.

Kontakt

Zapraszamy do współpracy przy ubieganiu się o dofinansowanie. W ramach bezpłatnej konsultacji ocenimy twoje szanse na uzyskanie wsparcia. Pomagamy przygotować i złożyć niezbędną dokumentację. Doradzamy przy zaplanowaniu przedsięwzięcia, aby zmaksymalizować szanse na otrzymanie dotacji.

facebooktwittergoogle_pluslinkedin
Tagi: , ,
Napisano w Dotacje