Dolnośląskie inteligentne specjalizacje

Dolnośląskie inteligentne specjalizacje to:

Branża chemiczna i farmaceutyczna

 • Opracowywanie i rozwój innowacyjnych technologii pozyskiwania i wytwarzania substancji aktywnych i pomocniczych (w obszarze branży chemicznej i farmaceutycznej, w tym dla medycyny, weterynarii i kosmetologii).
 • Opracowanie i rozwój innowacyjnych metodologii syntetycznych, technologii i procesów chemicznych.
 • Opracowanie, rozwijanie i wdrażanie innowacyjnych produktów leczniczych, wyrobów medycznych, suplementów diety, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, kosmetyków.
 • Opracowanie innowacyjnych materiałów, biomateriałów i chemikaliów specjalistycznych.
 • Opracowywanie, rozwijanie i wdrażanie leków biologicznych oraz metod ich wytwarzania i charakteryzacji.
 • Opracowanie innowacyjnych procesów i technologii wytwarzania produktów leczniczych, suplementów diety, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, kosmetyków, wyrobów medycznych oraz innych materiałów mających zastosowanie w medycynie i weterynarii.
 • Innowacyjne sposoby dostarczania substancji aktywnych.
 • Projektowanie, wytwarzanie i wdrażanie innowacyjnej infrastruktury w tym specjalistycznego sprzętu, urządzeń i linii produkcyjnych dla branży chemicznej, farmaceutycznej i medycznej.
 • Projektowanie i wytwarzanie wyrobów nanotechnologicznych.
 • Projektowanie i rozwój nowych technik analitycznych i diagnostycznych.
 • Rozwijanie i wdrażanie zaawansowanych technologii medycznych, w tym terapii komórkowych, na potrzeby rozwoju medycyny spersonalizowanej.

Mobilność przestrzenna

 • Urządzenia i podzespoły dla środków transportu.
 • Obiekty bezzałogowe, w tym autonomiczne.
 • Źródła napędu i zasilania.
 • Elektromobilność.
 • Poprawa bezpieczeństwa transportu.
 • Systemy i podzespoły dla branży kosmicznej.
 • Systemy zwiększające efektywność transportu (również w ujęciu proekologicznym).

Żywność wysokiej jakości

 • Środki spożywcze stosowane w początkowym lub uzupełniającym postępowaniu profilaktycznym i terapeutycznym.
 • Suplementy diety i środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego.
 • Pasze wysokiej jakości i środki alternatywne w farmakoterapii zwierząt gospodarskich i hodowlanych.
 • Karmy specjalistyczne i suplementy diety dla zwierząt domowych.
 • Żywność ekologiczna, tradycyjna, regionalna i lokalna.
 • Żywność funkcjonalna i nutraceutyki.
 • Żywność o zwiększonych właściwościach odżywczych.
 • Technologie opakowywania i przechowywania środków z podobszarów inteligentnej specjalizacji.
 • Metody oceny jakości środków z podobszarów inteligentnej specjalizacji.
 • Technologie w wytwarzaniu środków z podobszarów inteligentnej specjalizacji.

Surowce naturalne i wtórne

 • Surowce naturalne – pozyskiwanie i zaawansowane przetwarzanie oraz wykorzystanie
  • technologie pozyskiwania, przetwarzania i wykorzystania kopalin użytecznych,
  • technologie pozyskiwania z kopaliny głównej nowych produktów,
  • zintegrowane systemy monitoringu zagrożeń w otoczeniu zakładów górniczych
  • technologie pozyskiwania, uzdatniania i wykorzystania wód zwykłych, termalnych i mineralnych,
  • technologie pozyskiwania i przetwarzania oraz wykorzystania drewna, surowców roślinnych w innowacyjnych produktach,
  • nowe usługi leczniczo-uzdrowiskowe na bazie wykorzystania surowców naturalnych.
 • Technologie odzysku materiałów użytecznych, recyklingu oraz unieszkodliwiania odpadów.
 • Zaawansowane materiały
  • nowe postacie surowców (proszki, mikrostruktury, nanostruktury, amorfiki, inne),
  • materiały kompozytowe,
  • materiały inteligentne,
  • materiały do zastosowań w przemyśle.

Produkcja maszyn i urządzeń, obróbka materiałów

Specjalizacja obejmuje następujące podobszary dotyczące projektowania i produkcji wszelkiego rodzaju maszyn i urządzeń:

 • ogólnego i specjalnego przeznaczenia,
 • energetycznych,
 • elektronicznych,
 • do obróbki materiałów.

Technologie informacyjno – komunikacyjne (ICT)

 • Metody predykcyjne dla wielkich, heterogenicznych zbiorów danych: akwizycja, analiza i raportowanie.
 • Zastosowanie mechatroniki i robotyki w podnoszeniu jakości życia obywateli.
 • Przetwarzanie, modelowanie i analiza danych obrazowych i multimedialnych.
 • Systemy bezpieczeństwa cyfrowego
 • Systemy wspomagania decyzji menadżerskich (Business Process Management).
 • Rozwiązania dla „inteligentnych domów” (smart buildings).
 • Rozwiązania dla „inteligentnych miast” (smart cities).
 • Systemy wsparcia dla osób dotkniętych niepełnosprawnością, chorobami przewlekłymi i osób starszych (Ambient Assisted Living).
 • Aplikacje mobilne.
 • E-Usługi i urządzenia dla sektora ochrony zdrowia.
 • Systemy e-learningowe.
 • Tworzenie oprogramowania dostępnego w modelu SaaS.
 • Innowacyjne metody interakcji człowiek-technologia.
 • Systemy e-commerce.
 • Inteligentne systemy informatyczne dla branży finansowej i ubezpieczeniowej.
facebooktwittergoogle_pluslinkedin
Tagi: ,
Napisano w Aktualności