Pozyskiwanie dotacji będzie łatwiejsze – Unia upraszcza przepisy

Staranie się o środki pochodzące z dotacji Unii Europejskiej wiąże się ze sporządzeniem dość obszernej i skomplikowanej dokumentacji oraz zawiłymi procedurami i warunkami, jakie należałoby spełnić. W obecnej perspektywie 2014-2020 podjęto jednak pewne zmiany, które mają cały ten proces uprościć. W tym celu wprowadzono w życie specjalny program zwany REFIT (ang. Regulatory Fitness and Performance Program). Chodzi głównie o zmianę pewnych przepisów, zmniejszenie zbyt dużych obciążeń dla firm oraz wprowadzenie nowych regulacji, w efekcie czego miały zostać wprowadzone pewne działania naprawcze.

Głównym celem takich zmian ma być pobudzenie gospodarcze i zwiększenie zatrudnienia poprzez lepsze wykorzystanie i łatwiejszy dostęp do środków unijnych. Przede wszystkim programem miały być objęte uproszczenia administracyjne, między innymi elektroniczne faktury VAT oraz pewne zwolnienia w dziedzinie rachunkowości dla MSP. Ponadto, zwiększono limit kwotowy, który nakłada obowiązek sprawozdawczy do 1,5 mld EUR. Chodzi o kwotę wsparcia, która nie będzie podlegała kontroli ze strony Unii Europejskiej. Komisja zniosła również niektóre z przyjętych przepisów, które okazały się niepotrzebne.

Celem większej kontroli pomocy finansowej natomiast, wprowadzono obowiązek publikacji wsparcia w internecie. Chodzi o pomoc przekraczającą 500 tys. EUR. Do tej pory państwa członkowskie musiały powiadamiać Komisję Europejską o 40 procent wsparcia, jakie udzielono firmom na terenie kraju. Obecnie obowiązek taki będzie obejmował 10 – 25 procent udzielonej pomocy. Zdecydowanie uprości to administrację, zarówno w krajach członkowskich, jak i samej Unii.

W zakresie całego procesu, zwiększono również możliwości dla przedsiębiorstw, które mają małe szanse na uzyskanie kredytu, poprzez ograniczanie wsparcia tym, które łatwiej pozyskają środki z sektora prywatnego. Co ważne, zmienił się również sposób, w jaki Komisja Europejska ma przygotowywać przepisy. Większą uwagę przywiązuje się obecnie do potrzeb małych przedsiębiorstw oraz w większym stopniu bierze się pod uwagę rezultaty przeprowadzanych konsultacji społecznych.

facebooktwittergoogle_pluslinkedin
Tagi: , , ,
Napisano w Aktualności