Opolskie inteligentne specjalizacje

Opolskie inteligentne specjalizacje to:

Technologie chemiczne (zrównoważone)

 • Przetwórstwo tworzyw sztucznych
 • Technologie chemiczne organiczne
 • Chemia specjalistyczna
 • Produkty chemiczne na bazie surowców odnawialnych

Zrównoważone technologie budownictwa i drewna

 • Technologie budownictwa niskoenergetycznego
 • Technologie cementu, wapna i betonu
 • Technologie drewna
 • Technologie przemysłu maszynowego i metalowego
 • Technologie układów napędowych
 • Technologie projektowania i wytwarzania maszyn i urządzeń
 • Technologie metali

Technologie przemysłu maszynowego i metalowego

 • Technologie układów napędowych
 • Technologie projektowania i wytwarzania maszyn i urządzeń
 • Technologie metali

Technologie przemysłu energetycznego (w tym OZE, poprawa efektywności energetycznej)

 • Technologie wytwarzania energii
 • Technologie silników
 • Technologie wysokich napięć

Technologie rolno-spożywcze

 • Technologie produkcji roślinnej
 • Technologie produkcji i przetwarzania żywności w szczególności przetwarzanie mleka

 

W Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Opolskiego do roku 2020 wyróżniono dodatkowo potencjalne inteligentne specjalizacje:

Procesy i produkty ochrony zdrowia i środowiska (Life and environmental science)

 • Produkty ochrony zdrowia
 • Zintegrowany przestrzennie regionalny produkt turystyczny
 • Proces organizacyjny systemu transportu intermodalnego przyjaznego środowisku
facebooktwittergoogle_pluslinkedin
Tagi: ,
Napisano w Aktualności