Mikro i małe firmy mogą dostać nawet 2 mln zł pożyczki na innowacje

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości przyznała już 27 mln zł kredytów mikro i małym firmom znajdującym się na wczesnym etapie rozwoju, które zamierzają realizować innowacyjne projekty. Łączna pula pieniędzy wynosi 100 mln zł. Środki pochodzą z Funduszu Pożyczkowego Wspierania Innowacji.

Przedsiębiorcy mogą ubiegać się o kredyt w wysokości minimum 200 tys. zł, a maksimum 2 mln zł.  Oprocentowanie pożyczki wynosi 6,5% i może ona zostać przeznaczona na 2 cele:

  • uruchomienie działalności gospodarczej, gdy przedsiębiorca nie prowadzi działalności i chce przeznaczyć środki na uruchomienie produktu lub usługi, które następnie wprowadzi na rynek; w takim przypadku można liczyć na kredyt z okresem spłaty 8 lat;
  • poszerzenie i rozwój działalności gospodarczej, pod warunkiem, że wiek firmy nie przekracza 12 miesięcy; kredyt może zostać udzielony na max 6 lat.

W obu przypadkach przedsiębiorcy mogą liczyć na karencję w spłacie kredytu od 24 do 36 miesięcy.

O kredyt mogą ubiegać się firmy mające siedzibę na terenie Polski i chcące przeprowadzić innowacyjny projekt. Warunkiem jest przedstawienie umowy inwestycyjnej z aniołem biznesu lub funduszem venture capital, na mocy której zobowiązał się on do dokonania inwestycji w przedsiębiorcę ubiegającego się o kredyt i jej utrzymania do czasu spłaty kredytu. Przedsiębiorca nie może być powiązany kapitałowo ani osobowo z aniołem biznesu ani funduszem venture capital.

facebooktwittergoogle_pluslinkedin
Tagi: , ,
Napisano w Aktualności