Lubelskie inteligentne specjalizacje

Lubelskie inteligentne specjalizacje to:

Biogospodarka

Obejmuje wszystkie rodzaje aktywności gospodarczej oparte na biotechnologiach, zwłaszcza produkcję roślinną i zwierzęcą, produkcję pasz i przetwórstwa rolno-spożywczego, przemysł farmaceutyczny, chemiczny, odnawialne źródła energii (biorafinerie, biopaliwa) zdrowie publiczne oraz przemysły i usługi środowiskowe (ekobiznes), w tym:

 • zarządzanie poziomem zanieczyszczeń
  • gospodarka odpadami i recykling,
  • gospodarka ściekami,
  • monitoring zanieczyszczeń powietrza,
  • zarządzanie środowiskiem,
  • rekultywacja gruntów i oczyszczanie wód gruntowych,
  • monitoring hałasu,
  • usługi badawczo-rozwojowe w zakresie ochrony środowiska,
  • monitoring środowiska i analizy laboratoryjne.
 • zarządzanie efektywnością wykorzystania zasobów
  • regeneracja produktów,
  • ochrona przyrody,
  • budownictwo ekologiczne.

Medycyna i zdrowie

 • Biotechnologia i nanotechnologia medyczna
 • Farmakoterapia personalizowana
 • Żywienie i dietetyka
 • Usługi medyczne i prozdrowotne

Energetyka niskoemisyjna

 • Bioenergia
 • Fotonika
 • Nanoelektronika
 • Czyste technologie kopalne
 • Energetyka prosumencka
 • Inteligentne systemy energetyczne
 • OZE

Informatyka i automatyka

 • Mechatronika
 • Inteligentne budynki
 • Systemy sterowania
 • Automatyka przemysłowa
 • Aplikacje mobilne
 • Produkcja urządzeń elektrycznych, maszyn, komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych
facebooktwittergoogle_pluslinkedin
Tagi: ,
Napisano w Aktualności