Dotacje ZUS na poprawę BHP

dotacje z zus na poprawę bhpNabór wniosków: tryb ciągły

Na co można otrzymać dofinansowanie z ZUS?

W ramach dofinansowania z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych można pozyskać wsparcie na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy w firmie.

Przedmiotem dofinansowania mogą być usługi doradcze, obejmujące identyfikację i ocenę ryzyka zawodowego, ocenę bezpieczeństwa maszyn i instalacji technicznych, wykonanie pomiarów stężeń i szkodliwych czynników, przeprowadzenie analizy ergonomiczności miejsc pracy oraz opracowanie projektów technicznych.

Dofinansowanie można również pozyskać na działania inwestycyjne, takie jak zakup i instalacja:

 • osłon do niebezpiecznych stref maszyn i urządzeń (stałych, ruchomych, blokujących i blokujących z urządzeniem ryglującym, sterujących, itp.),
 • optoelektrycznych urządzeń ochronnych (kurtyn świetlnych, skanerów laserowych, itp.),
 • urządzeń ochronnych czułych na nacisk (mat, podłóg, obrzeży, krawędzi, itp.),
 • elementów systemów sterowania realizujących funkcje bezpieczeństwa (oburęcznych urządzeń sterujących, urządzeń blokujących zezwalających, wyłączników krańcowych, urządzeń sterujących krokowych, urządzeń wyłączania awaryjnego, itp., odnoszące się bezpośrednio do maszyn),
 • kabin i obudów dźwiękoizolacyjnych lub dźwiękochłonno–izolacyjnych,
 • obudów, osłon i ekranów chroniących przed promieniowaniem optycznym, hałasem oraz polami elektromagnetycznymi, itp.,
 • tłumików akustycznych oraz materiałów i ustrojów dźwiękochłonnych,
 • wyrobów i ustrojów przeciw-drganiowych (wibroizolatorów, amortyzatorów itp.),
 • neutralizatorów elektryczności statycznej,
 • urządzeń oczyszczających i uzdatniających powietrze (np.: filtrów, filtropochłaniaczy, itp.),
 • urządzeń i elementów wentylacji miejscowej wywiewnej oraz nawiewnej (obudowy, okapy, ssawki, itp.),
 • urządzeń i elementów wentylacji ogólnej nawiewno-wywienej,
 • urządzeń i elementów sygnalizacji, ostrzegania i informacji o zagrożeniach, odnoszące się bezpośrednio do maszyn,
 • urządzeń służących poprawie bezpieczeństwa pracy na wysokości (np.: podestów, platform, podnośników, z wyłączeniem rusztowań i urządzeń samojezdnych),
 • urządzeń służących ograniczeniu obciążenia układu mięśniowo – szkieletowego przy pracach ręcznych związanych z przemieszczaniem ciężkich ładunków (z wyłączeniem samojezdnych wózków widłowych i innych urządzeń samojezdnych),
  urządzeń służących poprawie bezpieczeństwa pracy w przypadku narażenia na szkodliwe czynniki biologiczne,

oraz:

 • zakup środków ochrony indywidualnej (wyłącznie dla firm zatrudniających do 49 pracowników pod warunkiem przedstawienia i pozytywnej oceny dokumentacji potwierdzającej prawidłowe przeprowadzenie oceny ryzyka zawodowego oraz dokonanie na jej podstawie właściwego doboru środków ochrony indywidualnej),
 • modernizacja linii technologicznej mająca na celu poprawę bezpieczeństwa pracy z wyłączeniem zakupu maszyn produkcyjnych i ich części oraz narzędzi pracy.

Działania inwestycyjne nie mogą dotyczyć zakupu maszyn produkcyjnych i ich części oraz narzędzi pracy. Nie będą wspierane również szkolenia, ani działania z zakresu ochrony przeciwpożarowej.

Kto może starać się o dotację z ZUS?

Wsparcie może otrzymać każde przedsiębiorstwo zatrudniające pracowników na o umowy o pracę (również na część etatu), odprowadzające składki na ubezpieczenie wypadkowe. Wnioskodawca nie może zalegać z opłacaniem składek.

Ile wynosi dofinansowanie?

Poziom wsparcia uzależniony jest od wielkości przedsiębiorstwa i może wynosić:

Rodzaj przedsiębiorstwa Poziom dofinansowania Maksymalna kwota dofinansowania
Projekty doradcze (zł) Projekty inwestycyjne (zł) Projekty doradczo-inwestycyjne (zł)
Mikro przedsiębiorstwo 90% 40 000 60 000 100 000
Małe przedsiębiorstwo 80% 60 000 90 000 150 000
Średnie przedsiębiorstwo 60% 80 000 180 000 260 000
Duże przedsiębiorstwo 20% 100 000 300 000 400 000

Pomoc odbywa się na zasadzie refundacji poniesionych wydatków, jednak można ubiegać się o zaliczkę do 50% kwoty wnioskowanego dofinansowania.

Współpraca i kontakt

Zapraszamy do współpracy przy ubieganiu się o dotację na poprawę BHP. Pomagamy przygotować wniosek o dofinansowanie oraz całą niezbędną dokumentację.

facebooktwittergoogle_pluslinkedin
Tagi: , , , ,
Napisano w Dotacje