Archiwa Bloga

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój szansą dla polskich mikro, małych i średnich firm

Głównym celem nowego programu operacyjnego, którego środki dostępne będą z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia osób młodych, ma być przede wszystkim poprawa funkcjonowania polityk sektorowych, innowacji, szkolnictwa oraz szeroko pojęte wsparcie dla osób młodych. Chodzi tu

Tagi: , , , , ,
Napisano w Aktualności

Instrumenty finansowe polityki Unii Europejskiej wobec krajów członkowskich – fundusze strukturalne i inwestycyjne

Podstawowym celem polityki regionalnej Unii Europejskiej wobec krajów członkowskich jest zmniejszenie różnic gospodarczych poprzez wsparcie regionów najmniej rozwiniętych i, tym samym, zwiększenie spójności ekonomicznej i społecznej. Często również używa się pojęcia „polityka spójności”. Unia realizuje ją za pomocą podstawowych instrumentów

Tagi: , , ,
Napisano w Aktualności