Lubuskie inteligentne specjalizacje

Lubuskie inteligentne specjalizacje to:

Innowacyjny przemysł

 • Przemysł ICT – inteligentne media i infotainment, internet rzeczy, inteligentne technologie przemysłowe, zabezpieczenie wrażliwych danych.
 • Przemysł metalowy – produkcja maszyn, urządzeń, zespołów i części metalowych oraz konstrukcji i wyrobów spawanych
 • Przemysł motoryzacyjny – produkcja podzespołów, efektywność energetyczna i napędy alternatywne, bezpieczeństwo ruchu drogowego, inteligentne systemy transportowe.
 • Przemysł wydobywczy i energetyczny – innowacyjne rozwiązania w zakresie procesu technologicznego, redukcji zużycia energii i emisji gazów cieplarnianych, rozwój nowych, nieznanych dotąd zastosowań paliw kopalnych.
 • Przemysł drzewny, meblarski, papierniczy – innowacje w zakresie technologii, funkcjonalności i estetyki, rozwój technik i technologii surowcowo-, materiało- i energooszczędnych.

Zdrowie i jakość życia

 • Technologie medyczne – rozwój metod leczenia na bazie technologii i aparatury medycznej.
 • Usługi medyczne – wysoko zaawansowane usługi obejmujące głównie profilaktykę i rehabilitację.
 • Turystyka zdrowotna – połączona z działaniami takimi jak sport, rekreacja i wypoczynek.
 • Zdrowa, bezpieczna żywność (również produkty regionalne) – od wytwarzania poprzez przetwórstwo, aż do sprzedaży na rynku regionalnym, krajowym i rynkach zagranicznych (eksport).
 • Inne branże powiązane – np. sektor ICT, przemysł metalowy, procesy logistyczne (np. dystrybucja i magazynowanie).

Zielona gospodarka

 • Technologie środowiskowe – m.in. produkty, procesy technologiczne, usługi, koncepcje działania, które powodują mniejszą uciążliwość dla środowiska naturalnego.
 • Biogospodarka – wszystkie sektory i związane z nimi usługi, które produkują, przetwarzają lub wykorzystują zasoby biologiczne w różnej formie.
 • Usługi środowiskowe – usługi laboratoryjne oraz projektowe komplementarne w stosunku do obszaru technologicznego.
 • Inne branże wspomagające – sektor ICT, przemysł metalowy świadczący usługi dla obszaru technologii i usług środowiskowych, procesy logistyczne.
facebooktwittergoogle_pluslinkedin
Tagi: ,
Napisano w Aktualności