Konkursy POIR w I kwartale 2016 r.

Dotacje z POIR w I kwartale 2016W I kwartale 2016 r. ruszają atrakcyjne konkursy w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój. Poniżej prezentujemy naszym zadniem najciekawsze z nich, które przeznaczone są dla przedsiębiorców. Jeśli interesuje Cię pomoc w pozyskaniu dotacji, zapraszamy do kontaktu.

Poddziałanie 2.3.1 – Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP

Ogłoszenie konkursu: 15 grudnia 2015 r.
Rozpoczęcie naboru wniosków: 18 stycznia 2016 r.
Zakończenie naboru wniosków: 18 marca 2016 r.

Celem działania jest podniesienie innowacyjności polskich przedsiębiorstw dzięki wykorzystywaniu proinnowacyjnych usług świadczonych przez akredytowane Instytucje Otoczenia Biznesu (IOB). Dofinansowanie można pozyskać na zakup usług doradczych od IOB.

Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych do dofinansowania wynosi 50 000 PLN, maksymalna: 420 000 PLN. Poziom wsparcia sięga maksymalnie 70%.

Czytaj więcej nt. poddziałania 2.3.1 – Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP

Działanie 2.1 – Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw

Ogłoszenie konkursu: 29 stycznia 2016 r.
Rozpoczęcie naboru wniosków: 1 marca 2016 r.
Zakończenie naboru wniosków: 29 kwietnia 2016 r.

Celem działania jest wsparcie tworzenia i rozwoju infrastruktury B+R przedsiębiorstw poprzez inwestycje w aparaturę, sprzęt, technologie i inną niezbędną infrastrukturę, która służyć będzie prowadzeniu prac badawczo-rozwojowych na rzecz tworzenia innowacyjnych produktów i usług. Oferowane wsparcie p ma przyczynić się do tworzenia i rozwijania centrów badawczo-rozwojowych w przedsiębiorstwach.

Minimalna wartość projektu wynosi 2 mln PLN. Maksymalny poziom dofinansowania to 70%.

Działanie 1.1.2 „Demonstrator”

Ogłoszenie konkursu: 7 grudnia 2015 r.
Rozpoczęcie naboru wniosków: 7 stycznia 2016 r.
Zakończenie naboru wniosków: 29 lutego 2016 r.

Dofinansowanie udzielane jest na realizację projektów które obejmują wyłącznie prace rozwojowe z uwzględnieniem wytworzenia instalacji demonstracyjnej. Beneficjent może powierzyć realizację części prac B+R w projekcie podwykonawcy.

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu dofinansowanego w ramach konkursu wynosi 5 mln PLN w przypadku MŚP oraz 20 mln PLN w przypadku projektu realizowanego przez innego przedsiębiorcę niż MŚP. Maksymalny poziom dofinansowania wynosi 60%.

Działanie 1.2 „INNOCHEM”

Ogłoszenie konkursu:  18 grudnia 2015 r.
Rozpoczęcie naboru wniosków: 1 lutego 2016 r.
Zakończenie naboru wniosków: 1 marca 2016 r.

Dofinansowanie udzielane jest na realizację projektów które obejmują badania przemysłowe i prace rozwojowe lub prace rozwojowe w sektorze chemicznym. Celem działania jest poprawa konkurencyjności polskiego sektora chemicznego poprzez wzrost innowacyjności i współpracę z sektorem nauki.

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu dofinansowanego w ramach konkursu wynosi 1 000 000 PLN, maksymalna: 20 000 000 PLN. Poziom dofinansowania może sięgać nawet 100%.

Poddziałanie 2.3.4 – Ochrona własności przemysłowej

Ogłoszenie konkursu: 21 września 2015 r.
Rozpoczęcie naboru wniosków: 22 października 2015 r.
Zakończenie naboru wniosków: 31 marca 2016 r.

Dofinansowanie można pozyskać na uzyskanie prawa ochrony własności przemysłowej (patentów, praw ochronnych na wzory użytkowe oraz praw z rejestracji na wzory przemysłowe) jak również komercjalizację przedmiotu zgłoszenia poprzez zakup usługi doradczej. Wsparcie można także otrzymać na ochronę własności przemysłowej, jeśli przedsiębiorca broni posiadanych praw we wszczęstym postępowaniu.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu wynosi do 50% kosztów kwalifikowalnych. Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych to 10 tys. PLN, a maksymalna 100 tys. PLN.

facebooktwittergoogle_pluslinkedin
Tagi: ,
Napisano w Dotacje