„Rozwój sektora MŚP”, poddziałanie 1.5.1, woj. lubuskie

poddziałanie 1.5.1 lubuskie Nabór wniosków: marzec 2016

Już w lutym 2016 r. ma zostać ogłoszony konkurs w ramach poddziałania 1.5.1 „Rozwój sektora MŚP” (nabór wniosków ma wystartować od marca). Celem działania jest zwiększone zastosowanie innowacji w przedsiębiorstwach sektora MŚP. Dotacja przewiduje dwa typy projektów: (1) wdrożenie wyników prac B+R oraz (2) wsparcie inwestycyjne MŚP. Typ 1 dotyczy inwestycji wdrożeniowych poprzedzonych realizacją prac B+R (finansowanych np. z dotacji 1.1). Typ 2 dotyczy szeroko pojętego wsparcia na inwestycje, szczególnie w obszarze internetu oraz technologii IT.

KTO MOŻE SKORZYSTAĆ?

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z województwa lubuskiego oraz ich zrzeszenia.

NA CO MOŻNA PRZEZNACZYĆ ŚRODKI Z DOTACJI?

  • Zakup nowoczesnych maszyn, urządzeń oraz sprzętu produkcyjnego w celu wprowadzenia na rynek nowych i/lub ulepszonych produktów/usług.
  • Inwestycje w wartości niematerialne i prawne niezbędne do prowadzenia, unowocześnienia i rozwoju działalności gospodarczej.
  • Tworzenie lub rozwój e-usług oraz produktów i usług cyfrowych (w tym również  unowocześnienie ich zaplecza technicznego).
  • Zakup infrastruktury do gromadzenia, przetwarzania i przesyłania danych.
  • Zakup licencji na oprogramowanie i sprzętu teleinformatycznego.
  • Tworzenie aplikacji internetowych wspierających e-handel.

ILE PIENIĘDZY MOŻNA POZYSKAĆ

Wartość projektu nie może przekroczyć 10 mln złotych. Wysokość dofinansowania wynosi do 85% kosztów projektu. Alokacja przewidziana na konkurs to 80 mln zł.

Zapraszamy do współpracy.

Więcej szczegółów na temat konkursu: http://mapadotacji.eu/dotacje-dla-firm/92/dotacja-151-RPO-LUBS

facebooktwittergoogle_pluslinkedin
Tagi: ,
Napisano w Dotacje