Podlaskie inteligentne specjalizacje

W województwie Podlaskim wyłoniono trzy grupy Regionalnych Inteligentnych Specjalizacji. Pierwsza z nich to „rdzeń specjalizacji”, jakim są „Innowacje w obszarach, w których już dziś województwo posiada ponadprzeciętny potencjał”. Województwo Podlaskie stawia na innowacje silnie rozwiniętych sektorów gospodarki, aby mogły w jeszcze większym stopniu budować przewagę konkurencyjną. Uzupełnieniem rdzenia są te działalności gospodarcze, które wykazują wysoką dynamikę wzrostu, na tyle obiecującą, że można nazwać je „specjalizacjami wschodzącymi”, czyli „innowacjami w sektorach o dużym potencjale wzrostu” w regionie. W trzeciej grupie znalazły się wszystkie pozostałe branże. Prezentujemy podlaskie inteligentne specjalizacje.

 1. Rdzeń specjalizacji:

1.1.Sektor rolno-spożywczy i sektory powiązane łańcuchem wartości:

 • wydajne, precyzyjne rolnictwo
 • przemysł spożywczy, w tym produkcja mleka
 • żywność wysokiej jakości
 • żywność tradycyjna
 • logistyka na potrzeby sektora rolno-spożywczego
 • TIK na potrzeby sektora rolno-spożywczego
 • inne powiązane

1.2. Usługi medyczne oraz nauki o życiu i sektory powiązane łańcuchem wartości:

 • diagnostyka chorób cywilizacyjnych
 • genetyka i biologia molekularna
 • medycyna regeneracyjna
 • nowoczesne metody terapii, w tym leczenia bezpłodności
 • biotechnologia/bioinformatyka, TIK w medycynie
 • srebrna gospodarka
 • opieka nad osobami starszymi
 • implanty medyczne
 • rehabilitacja, fizykoterapia
 • turystyka zdrowotna
 • inne powiązane

1.3. Ekologia, nauki o środowisku i sektory powiązane łańcuchem wartości:

 • ekoinnowacje
 • ekorozwój (np. inżynieria ekologiczna, badania nad
 • bioróżnorodnością)
 • rolnictwo i przetwórstwo ekologiczne
 • pozyskiwanie i przetwarzanie drewna
 • OZE w modelu rozproszonym
 • produkcja urządzeń do wytwarzania energii z OZE
 • budownictwo ekologiczne, energooszczędne
 • inne powiązane

1.4. Przemysł maszynowy i sektory powiązane łańcuchem wartości:

 • przemysł metalowy
 • produkcja maszyn i urządzeń, w szczególności maszyn na potrzeby rolnictwa i przemysłu spożywczego
 • robotyka
 • inne powiązane
 1. Specjalizacje wschodzące:

2.1. Wszystkie sektory objęte Krajowymi Inteligentnymi Specjalizacjami, nieuwzględnione w rdzeniu specjalizacji regionalnych, a także pozostałe sektory wykazujące regionalną dynamikę wzrostu zatrudnienia, lub sprzedaży, lub eksportu, lub przyrostu liczby podmiotów, przewyższającą odpowiednią dynamikę krajową:

 • priorytety wyznaczone w KIS niepokrywające się z rdzeniem specjalizacji
 • priorytety uwarunkowane potrzebami innych sektorów/nisz o wysokiej regionalnej dynamice wzrostu
 1. Pozostałe:

3.1. Wszystkie sektory poza rdzeniem i specjalizacjami wschodzącymi

facebooktwittergoogle_pluslinkedin
Tagi: ,
Napisano w Aktualności