PO IG Działanie 8.2

POIG 8.2Nowy nabór wniosków! Od 13 do 31 stycznia 2014 r.

Na co można otrzymać dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 8.2?

W ramach PO IG, Działanie 8.2 można sfinansować budowę systemu informatycznego, który połączy wnioskodawcę z jego partnerami biznesowymi (np. klientami, dostawcami czy podwykonawcami). Celem działania jest automatyzacja procesów biznesowych zachodzących pomiędzy wnioskodawcą a jego partnerami. Przykładowe projekty kwalifikujące się do objęcia wsparciem:

  • firma handlowa kontaktuje się ze swoimi klientami i dostawcami głównie telefonicznie lub mailowo, a cała dokumentacja  przechowywana jest w formie papierowej; takie funkcjonowanie firmy jest nieefektywne; chce więc zbudować system informatyczny, który pozwoli jej klientom śledzić status zamówienia, a jej samej pozwoli zarządzać relacjami z klientami (CRM) i dostawcami za pośrednictwem elektronicznego systemu B2B;
  • broker ubezpieczeniowy współpracuje  z kilkunastoma bankami i towarzystwami ubezpieczeniowymi; chciałby zbudować jeden dedykowany system informatyczny, w którym zostaną zintegrowane indywidualne systemy banków i ubezpieczycieli, a dodatkowo dostęp do systemu zostanie przyznany klientom firmy;
  • kancelaria prawna obsługująca przedsiębiorstwa chce wprowadzić podpis elektroniczny, który pozwoli na zdalne podpisywanie umów z klientami oraz przesyłanie do urzędów oficjalnych deklaracji, wniosków i podań; oprócz podpisu elektronicznego zamierza wyeliminować papierowy obieg dokumentów i wprowadzić elektroniczną wymianę danych ze swoimi klientami.

Dofinansowanie można pozyskać na:

  • oprogramowanie, tj. licencje na gotowe rozwiązanie lub budowę dedykowanego rozwiązania,
  • sprzęt – serwery, komputery i inne urządzenia mające bezpośredni związek z budowanym systemem B2B,
  • doradztwo – analizy informatyczne, wdrożeniowe, prawne i inne usługi eksperckie,
  • instalację kupowanego sprzętu i oprogramowania,
  • promocję wdrażanych rozwiązań, np. reklama w mediach, udział w targach branżowych, itp.
  • szkolenia specjalistyczne dla osób zaangażowanych w projekt.

Kto może ubiegać się o dotację?

O dofinansowanie mogą starać się mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa mające siedzibę na terytorium Polski, które zobowiążą się, że w wyniku realizacji projektu, na który starają się o dotację, będą współpracować z co najmniej dwoma partnerami. Tymi partnerami powinny być inne przedsiębiorstwa, np. klienci, dostawcy czy podwykonawcy wnioskodawcy. Wiek firmy przestał mieć znaczenie – dotację mogą pozyskać zarówno starsze firmy, które prowadzą już współpracę z partnerami biznesowymi, jak i firmy młode, które dzięki stworzeniu systemu B2B taką współpracę dopiero nawiążą.

Ile można pozyskać pieniędzy?

Dla naszych Klientów wnioskujemy głównie o tzw. pomoc de minimis, co oznacza, że można pozyskać do 2 mln zł, a poziom wsparcia wynosi 70%. Wysokość dofinansowania jest nieformalnie uzależniona od wielkości firmy i wysokości obrotów. Doradzimy, o jaką kwotę może starać się Twoja firma. Bezpieczna wartość projektu nie przekracza najczęściej 1 mln złotych.

Współpraca z nami

Zajmujemy się kompleksowym doradztwem w zakresie pozyskania dotacji w ramach PO IG 8.2. Wspólnie z Klientem definiujemy projekt tak, by jak najlepiej spełniał kryteria Działania 8.2, przygotowujemy kompletny wniosek oraz biznes plan zawierający opis przedsięwzięcia oraz prognozy finansowe, a następnie składamy aplikację w formie elektronicznej. Pomagamy w przygotowaniu dokumentacji niezbędnej do podpisania umowy o dofinansowanie.

Kontakt w sprawie PO IG, Działanie 8.2

Zapraszamy do bezpłatnej konsultacji, w ramach której zweryfikujemy Twój pomysł i ocenimy szanse na pozyskanie dotacji.

Kontakt: Michał Filipkiewicz, tel. 504 260 430, m.filipkiewicz@wnioskujemy.pl

facebooktwittergoogle_pluslinkedin